DAN's Univers+Art
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
DAN's Hologram
DAN's No BB-Origin
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN's Hologram

DAN Schilderijen.

Deze beschrijving begint in mijn jeugd met een schilderij uit 1968. Tegenwoordig maak ik mijn ‘duonistische schilderijen’ sinds 1993. Daarbij heeft mijn grote belangstelling voor kosmologie een rol gespeeld. Over ‘de nieuwe kosmologie’ heb ik ook wetenschappelijke artikelen geschreven die noodgedwongen in een alternatief archief staan omdat de institutionele kosmologie ze niet wil toelaten om uiteenlopende belangen van behoudendheid. In deze beschrijving komt vooral ook de kant aan bod hoe ik daar naar toe gegroeid ben.

 
 
‘Hollebollegijzen’, Dan Visser 1968 (DAN); particulier bezit Eugene van Leeuwen, Zandvoort.

 

Begin jaren.

Veel van mijn jeugdschilderijen stelden ‘Hollebollegijzen’ voor: “Mensen met vragende blikken en kale hoofden“. Met dit schilderij haalde ik de ‘krant’ (Haarlems Dagblad op 27 januari 1968).
 
 
‘Hollebollegijzen’ in de krant

Uit mijn Hbs schooljaren in Haarlem op het Coornhert-lyceum dateert ook de onderstaande houtskool-tekening.

                                                         Particulier bezit Mieke Lussing-Visser, mijn zus.

 

1970-1980.

In de jaren 1970-1980 ging mijn aandacht naar het schilderen van figuratieve ‘landschappen en portretten’. Dit duurde tot de jaren 1990.

 

De jaren 1990.

Een ‘figuratief’ schilderij uit die jaren was ‘Strand Kreta’. Dit werd geflankeerd door een ‘ander soort schilderij’ ‘Tuinen van het Universum’. Beide, weliswaar figuratief, gaven mijn belangstelling weer voor een ruimer perpectief van de werkelijkheid. Ik schilderde op papier met aquarelverf, houtskool en pastel.
 
‘Strand Kreta’, DAN; particular bezit Dick van der Zouw, Laren.
 
 

‘Tuinen van het Universum’, DAN; nog in eigen collectie.
 

Er volgde daarna een periode van vernieuwing. Daarover heb ik een ‘privé-boekje’ samengesteld met de titel: ‘DAN’s Donkere Energie Kunst‘. Dit gaat over mijn belangstelling voor ‘donkere energie en donkere materie’ in het fysische heelal. Ik liet mijn belangstelling daarvoor inwerken op mijn schilderijen. Tussendoor werden ook ‘gewone’ figuratieve schilderijen gemaakt. Met ‘gewoon’ bedoel ik imitatie's van de 'zichbare werkelijkheid'.

Het boeide mij in hoge mate wat wetenschappelijk gezien 'donkere energie' eigenlijk was. Om welke natuurkundige eigenschappen ging het daarbij? Tot op de dag van vandaag is dat actueel! De beantwoording zou pas later ontstaan toen ik een alternatieve kosmologisch theorie ging uitwerken. daarbij moest in mijn beleving intuitief de geest in staat zijn om donkere energie en donkere materie waar te nemen. Daar bedoel ik mee dat de hersenen het op een bepaalde manier zouden verwerken als informatie. Hoe, wist ik niet precies, maar ik bemerkte het wel tijdens ‘het schilderen’ doordat bij "de vorming van beelden" waarvoor ik gevoelig was, voortkwamen uit een subtiele vorm van waarneming". Het leek op een waarneming in een 'ander soort tijd‘. Toen wist ik niet wat ik daardonder moest verstaan. 
 
Eén en ander leidde tot een eigen theoretische speurtocht wat donkere energie en donkere materie was. Dit wisselde ik af met het maken van schilderijen. Daarbij ging het er mij om hoe donkere energie en donkere materie samenhingen met licht en materie. Uit die tijd dateert het schilderij ‘Neutrino’s schijnen overal doorheen’. Maar of het werkelijk neutrino’s waren, daar twijfelde ik aan. Op zijn minst moesten het een bijzonder soort neutrino’s zijn, want die konden een koppeling betekenen tussen ‘materie (en licht)’ enerzijds en een 'ander soort tijd’ anderzijds.
        
De jaren na 2007.
Het verder uitdiepen van ‘donkere energie’ leidde tot het schrijven van wetenschappelijke artikelen. Dit inspireerde opnieuw mijn schilderkunst. De serie schilderijen die toen ontstond is te verdelen in meer ‘atelier-gerichte’ schilderijen, en zoals ik dat noemde, ‘buiten-de-deur’ gemaakte schilderijen. Ik schilderde met acryl-verf. Vanaf die tijd ben ik ook het gevestigde idee van de het Big Bang-heelal (de Oerknal) in mijn artikelen in twijfel gaan trekken. Het was het moment dat ik aan mijn schilderkunst en wetenschap een in 1993 geregistreerde stijlnaam verbond: ‘Duonisme’. Deze stijlnaam heeft in de loop der tijd een steeds zuiverder betekenis gekregen. Daarover gaat ook dat eerder genoemde privé-boekje “DAN’s Donkere Energie Kunst”.
 
Onder 'duonisme’ versta ik tegenwoordig een uitbreiding op het begrip ‘Dualisme’. Terwijl 'dualisme' toebehoort aan de dynamiek van de kwantumfysica van het golf-deeltjes-karakter, behoort ‘Duonisme’ toe aan het samenbrengen van ‘licht en materie’ met ‘donkere energie en donkere materie‘. Daarmee bestaat ook de mogelijkheid om ‘bewustzijn’ een onderdeel van fysica te laten zijn. Hierdoor zijn geestelijke processen geen meta-fysica meer. Dit betekent dat ook buiten de relativistische tijdruimte van Albert Einstein om, dynamiek mogelijk is. ‘Realisme’ is daardoor niet enkel en alleen afhankelijk van ruimtetijd, maar wordt ook afhankelijk van 'extra tijd'. daardoor wordt sprake van een ander heelal model dan het klassieke Big Bang heelal. In die zin kan ‘Duonisme’ beschouwd worden als een ‘fundamenteler expressionisme van het heelal’. In mijn artikelen is het Big Bang heelal een gevolg van een andere oorsprong dan het begin van ruimtetijd. Het is dynamisch gezien een Roterend Torus Hologram Universum (RTTU). Dit maakt van het Big Bang-heelal een 'Hologram van Zwaartekracht' dat onderhevig is aan de oorspronkelijke rotatie van het RTHU. In dat nieuwe heelal is de Planckgrens door mij losgelaten. De Planckgrens is het kleinste gebied van ruimtetijd. Alles wat aan informatie onder de Planckgrens aanwezig is onder is van het roterende hologram heelal.
 
Over mijn website, theorie  en tegenwoordige schilderijen.
Mijn 1-ste website ontstond op 6 Juni 1999 (toen nog home-page genoemd). Die bevatte allerlei aantekeningen over hoe ik dacht over het heelal. Die werd op 29 oktober 1999 vervangen. Daarin stond dat ik een 'theorietje' had uitgewerkt over ‘neutrino's in zwarte golven’. Die toen vermelde ‘darkfield-theorie’ bevatte een voorloper van de Dubbel Torus Theorie (die ik toen nog namelijk een “tijd torus” noemde). Daaraan vooraf had ik een nieuwe ‘donkere energie kracht formule’ in een gedachte-experiment uitgewerkt (in 2004). Uit mijn ‘donkere energie kracht formule’ en de ‘tijd-torus’ is vervolgens de theorie van het Dubbel Torus Heelal voortgekomen. Het was de periode van email-contact met de Britse wetenschapper Christopher Forbes (UK), PhD Mathematics / Physics and Fellow of the Royal Astronomical Society (FRAS). Die schreef mij hij dat de hogere wiskunde voor de topologie van de Dubbel Torus zou  schrijven. Maar het contact met hem is voorbij gegaan zonder voor mij echt verklaarbare redenen. Toen heb ik zelf maar de uitwerking van mijn theorie ter hand genomen met fysica-wiskunde die bij de basis begint. Tegelijkertijd ontwikkelde ik schilderijen. In diverse website-knoppen kunnen sommigen van mijn schilderijen bekeken worden. Er zitten inmiddels kostbare schilderijen bij vanwege mijn nieuwe kosmologische theorie.
 
Over mijzelf
Ik ben op 29 September 1947 geboren in Amsterdam. Ik schilder sinds mijn jeugd. In mijn tienertijd kreeg ik tekenles van Frans Funke in de jaren 1965-1969 op het Coornhert lyceum te Haarlem. Daarbij kwam ik twee jaar lang ook privé in zijn atelier, om te zien hoe je met kunst moest omgaan. Funke was een leerling van Kees Verweij. Mijn wetenschappelijke talent stelde me echter ook in staat in 1977 een ingenieurstitel in de electronica te behalen. Daarmee realiseerde ik technische projecten, advies en management. Daarna studeerde ik autodidactich onderwerpen op wetenschappelijk, politiek, kunst-historisch en economisch gebied. In mijn visie wilde de wetenschappelijke elite alleen vooruitgang boeken volgens de institutionele regels. Sindsdien beschouw ik mijzelf als onafhankelijk kosmoloog. Daarnaast maak ik ook schilderijen’ in samenhang met mijn wetenschappelijke publicaties. Mijn partner, ook zeer artistiek, is van grote betekenis in mijn het leven van tegenwoordig en mijn 'nieuwe kosmologie'.
 
Introductie-pagina van website.
Hierop kunt u meer van mijn theorie en meer schilderijen zien. Deze zijn te koop!: www.darkfieldnavigator.com
DAN 14 februari 2020