DAN's Univers+Art
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
DAN's Hologram
DAN's No BB-Origin
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN's No BB-Origin

 

De Wereld Heeft Geen Oorsprong.

Auteur: Dan Visser (Almere, Nederland), datum 4 Mei 2021, contact: dan.visser@planet.nl

Mijn nieuwe heelal model.

Het RTHU gedraagt zich als een “Hologram Carrousel”. Dit houdt in dat gematerialiseerde hologrammen binnen een torus roteren, die omgeven (en doorweven) is door een torus van donkere energie.  \Het ‘carrousel-effect’ houdt in dat die hologram-werelden elk een schijn-indruk geven van een Big Bang oorsrong. Maar in werkelijkheid bestaat die oorsprong niet in het RTHU, omdat dit als geheel roteert. In samenhang hiermee heb ik in een van mijn artikelen de Einstein-vergelijking aangepast met het kwadraat van een “Hologram Tensor”. Deze “Tdan-tensor” vervangt en breidt de Planckgrens uit tot de “Hologram Carrousel”. Daarin staat een dubbele rotatie van de Planck-energie. Maar zodra één rotatie daarvan stil gezet wordt, oftewel wordt weg gedeeld uit de formule, dan komt de Einstein-vergelijking terug in de vorm van Big Bang-heelal. een ander kenmerk van de “Hologram Tensor” is, dat het "duo-bits" omvat die “sub-kwantum-kinetica” genereren waardoor donkere energie variabel wordt in plaats van constant is zoals in het Big Bang heelal. Hierdoor bestaat er in het RTHU een 5-de kracht die ik donkere materie kracht heb genoemd. Deze kracht sluit vaste donkere materie deeltjes in een Big Bang-heelal uit, want het gaat in feite om ‘versnellende krachtdeeltjes”. Die maken de 5-de kracht variabel. In de “De Hologram Carrousel” doen parallelle heelallen concreet meedoen in de fysica en kosmologie en zijn niet meer onwaarneembaar doordat ze buiten het Big Bang-heelal zouden liggen.

Duo-bits als sub-kwantum-informatie.

De Hologram Tensor breidt zwaartekracht uit met tijd en maakt daardoor het RTHU veel groter dan het Big Bang heelal. Het heelal krijgt daarbij ook de vorm van torus en er ontstaat rotatie van hologrammen. Dat heb ik in dit samenvattend overzicht met dimensionele uitwerkingen inzichtelijk gemaakt. Die gript terug op mijn gedachten-experiment, waarin een groot en klein zwart-gat van elkaar weg- en naderbij worden geschaald. Dit is gedaan om geen kwantum-informatie te verliezen. dat verlies wordt goed gemaakt door verfijndere informatie die ik "duo-bits” heb genoemd.

Van het ene naar het andere hologram.

In de Hologram Carrousel krijgt het heelal er vrije dimensionele energie bij. Dat levert een kracht op die het mogelijk maakt om met extra dimensies via hologrammen buitenom de ruimtetijd van het schijnbare Big Bang-heelal heen te reizen. De technologie daarvoor is er (nog) niet. Maar die komt er wel naar mijn overtuiging. En zal dan gebruik wordern gemakt van roterend (variabel) vacuüm. Daarmee gaat men van het ene naar het andere hologram. Dat ziet eruit als verdwijnen in ruimtetijd en weer tevoorschijn komen elders in ruimtetijd. Op die manier kan naar verder weg gelegen delen van het heelal  worden gereisd zonder dat reizigers aan veroudering onderworpen worden. Ze worden namelijk niet aan de lichtsnelheid blootgesteld in het Big Bang-heelal. Dit principe werkt dus anders dan met ‘wormgaten’ in een Big Bang-heelal, want daarin gaat het om extreme buiging van ruimte-tijd.

Het overzicht van mijn artikelen is te vinden op www.vixra.org/author/dan_visser .