DAN's Univers+Art
DAN's No Origin
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
DAN's Biografie
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN's No Origin

 

De Wereld Heeft Geen Oorsprong.

Auteur: Dan Visser (Almere, Nederland), datum 4 Mei 2021, contact: dan.visser@planet.nl

Mijn nieuwe heelal model.

Dit is een samenvatting van mijn nieuwe heelal-model, dat door mij Roterend Torus Hologram Universum (RTHU) is genoemd. Daarin is de Big Bang niet de oorsprong van het heelal. Het RTHU gedraagt zich als een “Hologram Carrousel”. Dat houdt in dat gematerialiseerde hologrammen in een binnenste torus roteren, die is omgeven door een torus van donkere energie die ook door de binnenste torus heen loopt. Het ‘carrousel-effect’ houdt in dat die hologram-werelden elk de indruk geven van een Big Bang als oorsprong van het heelal. Maar in werkelijkheid bestaat die oorsprong dus niet in het RTHU. In samenhang hiermee heb ik in mijn manuscript de Einstein-vergelijking aangepast met het kwadraat van een “Hologram Tensor”. Deze “Tdan-tensor” vervangt en breidt de Planckgrens uit tot de “Hologram Carrousel”. Het levert een dubbele rotatie op van de Planck-energie in het RTHU. Maar zodra één rotatie stil gezet wordt, oftewel wordt weg gedeeld uit de formule dan komt de Einstein-vergelijking terug in de vorm van Big Bang-heelal. De “Hologram Tensor” omvat "duo-bits" die “sub-kwantum-kinetica” genereren waardoor donkere energie variabel wordt in plaats van constant is zoals in het Big Bang heelal. Hierdoor levert het RTHU een 5-de kracht die ik donkere materie kracht heb genoemd. Deze kracht sluit donkere materie deeltjes in een Big Bang-heelal uit, want het gaat in feite om deeltjes die ‘versnellende krachtdeeltjes” zijn en de 5-de kracht variabel maken.

Waarom is het heelal-model anders dan voorheen?

De oorzaak is het laten meedoen van de Planckgrens en het gebied er onder. Daardoor doet er verfijnde dimensionele energie mee. Voorheen werd die buiten beschouwing gelaten. Vandaar dat ik een Hologram Tensor heb ingevoerd. Dat is een formule die de kinetica van de Planckgrens en het gebied er onder vervangt door een dynamiek van informatie die verfijnder is dan kwantum-informatie. Ik heb dus sub-kwantum-kinetica toegepast. Daarmee heb ik de Einstein-vergelijking aangepast. Het heelal is hiermee een verzameling van bereikbare parallelle heelallen geworden, zodat er een nieuw heelal-model ontstaat: “De Hologram Carrousel”. Dit houdt in dat parallelle heelallen concreet meedoen in de fysica en kosmologie en niet meer als onwaarneembaar buiten het Big Bang-heelal beschouwd worden.

Duo-bits als sub-kwantum-informatie.

De Hologram Tensor breidt zwaartekracht uit met tijd en maakt het heelal groter. Het heelal krijgt daarbij ook de vorm van torus en ontstaat er rotatie van hologrammen. Dat heb ik in dit samenvattend overzicht met dimensionele uitwerkingen inzichtelijk gemaakt. het hangt samen met mijn gedachten-experiment, waarin een groot en klein zwart-gat van elkaar weg- en naderbij worden geschaald. Dit is gedaan om geen kwantum-informatie te verliezen, maar ook geen verfijndere informatie te verliezen vanuit de Hologram Tensor. De informatie-verfijning heb ik “duo-bits” genoemd.

Donkere energie wordt variabel.

In de oude situatie van het uitdijende (platte) Big Bang-heelal vanuit een punt of kwantum-volume, komt er steeds meer energie bij om de totale vacuüm-energiedichtheid constant te houden. Maar waar die energie vandaan komt is niet te rijmen met de energie-conservering van een punt of kwantum-volume. Die energie zou van vóór de Big Bang hebben kunnen komen, maar dat is in strijd met de Big Bang- en kwantum-theorie. Mijn gedachten-experiment levert derhalve de kracht op die de constante donkere energie variabel kan maken als 5-de kracht.

Het RTHU model.

Ik vind het beter om te stellen dat er al extra energie in een ander systeemmodel aanwezig was en dat die verpakt zit in extra dimensies die niet het gevolg zijn van “snaren”. Deze grotere hoeveelheid energie zou er al zijn volgens de kwantumtheorie (namelijk een factor 10 tot de macht 120 meer dan is berekend volgens de vacuüm-energiedichtheid van het Big Bang-heelal. maar het is onduidelijk  hoe die benut kan worden. Mijn dimensionele uitwerking is die door sub-kwantum-kinetica gaan benutten.

Van het ene naar het andere hologram.

In de Hologram Carrousel krijgt het heelal er vrije dimensionele energie bij. Dat levert een kracht op die het mogelijk maakt om met extra dimensies via hologrammen buitenom de ruimtetijd van het Big Bang-heelal heen te reizen. De technologie daarvoor is er (nog) niet. Maar die komt er wel. En zal gebruik maken van roterend (variabel) verfijnde vacuüm. Daarmee gaat men van het ene naar het andere hologram. En wie imaginair naar een dergelijk apparaat kijkt, ziet het verdwijnen in ruimtetijd en weer tevoorschijn komen elders in ruimtetijd. Want in elk hologram bestaat de indruk van een uitdijend Big Bang-heelal. Op die manier kan naar verder weg gelegen delen van het heelal gereisd worden zonder dat reizigers aan veroudering onderworpen zijn. Ze worden namelijk ook niet aan de lichtsnelheid blootgesteld in het vier dimensionale big Bang-heelal. Dit principe werkt anders dan ‘wormgaten’ in een Big Bang-heelal, want het gaat niet om extreme buiging van ruimte op kwantum-schaal, maar om ‘tijdsprongen” op sub-kwantum-schaal. Het RTHU is veel groter dan het Big Bang heelal.

Ether door sub-kwantum-kinetica.

Sub-kwantum kinetica brengt de “ether” terug. Dat schrikt fysici en kosmologen af. Want “ether” was verbannen door speciale relativiteit met lichtsnelheid in het platte Big Bang-heelal. Maar in het RTHU  bestaan er vele ten opzichte van elkaar verschoven hologrammen, waarbij elk van die hologrammen de indruk wekt een uitdijend Big Bang-heelal te zijn. Vandaar dat het begin van de wereld (oftewel de Big Bang) geen oorsprong heeft. De oorsprong is vervangen door elk voorafgaand “plat” hologram in de Hologram Carrousel.

Aanpassing van de Einstein-vergelijking naar een Hologram-carrousel.

De samenvatting weerspiegelt mijn in cascade geschreven vixra-artikelen over het RTHU model. Steeds staat het eindresultaat voorop. Elk eindresultaat wordt telkens onderbouwd. De aanpassing van de Einstein vergelijking moet gezien worden in twee stappen. Daarin is stap-1 buiging van ruimtetijd in samenhang met de uitwisseling van energie en massa door de Einsteins energie tensor, die is weergegeven aan weerszijden van het gelijkteken in de Einstein-vergelijking en dimensioneel in [1/m2] staat, maar dimensioneel is veranderd in een product van nieuwe donkere energie en mijn hologram-tensor aan weerzijden van het gelijkteken. De praktische bedoeling daarvan is dat het Planck-oppervlak in het Big Bang heelal vervangen is door een rotatie van de Planck-energie. Maar in stap-2 worden beide kanten van het gelijkteken nogmaals met mijn Hologram Tensor bewerkt. Dit laat een kracht [per s2] ontstaan en het Einstein-Big Bang-heelal in zijn geheel roteren. Dat levert een Hologram Carrousel op. Indien deze extra-rotatie wordt stilgezet dan ontstaat een Big Bang-heelal voor elk hologram in de Hologram Carrousel.

Mijn Manuscript.

In dit artikel is mijn manuscript opgenomen dat begint met de aanpassing van de Einstein-vergelijking. Alles wat daarna volgt is een samenvatting van wat ik in mijn artikelen heb uitgewerkt. Daarbij kom ik tot de overtuiging dat een Big Bang-heelal niet fundamenteel is en dus ook geen oorsprong van de wereld is.

Het overzicht van mijn artikelen is te vinden op www.vixra.org/author/dan_visser .