DAN's Univers+Art
DAN's Art (darkfield)
Dan's Art (Duonisme)
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
DAN's Biografie
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe
Nieuw Heelal Model
Vixra Artikelen

Vixra Artikelen

De wetenschappelijke artikelen over mijn Nieuwe Heelal Model heb ik in het vixra archief ondergrbracht buiten de universiitaire instellingen om. De artikelen zijn vanuit een gedachten-experiment met basis natuurkundig-wiskundige formules en toelichtingen uitgewerkt. Want de abstracte wiskunde zoals bijvoorbeeld 'snaren-theorie', die is gebruikt om dieper natuurkundige verschijnselen te beschrijven, draagt immers ook de basis natuurkundig-wiskunde in zich. Anders zou deze op voorhand al niet geloofwaardig zijn. Dit neemt niet weg dat snaren-theorie als kleinste ondergrens van ruimte-tijd aan de Planckgrens vasthoudt. Die grens ligt bij 1/4 Plancklengte in het kwadraat. Maar in mijn serie artikelen heb ik de Planckgrens los gelaten en beschouw het heelal als een doorlopend geheel vanuit onder de Planckgrens, zonder een begin met een Big Bang die zich boven de Planckgrens manifesteert en waar een schijnbaar realistisch Big Bang heelal ontstaat. Het Big Bang heelal bestaat dus wel, maar is niet fundamenteel. Daarom gebruik ik vaak de aanduiding postmodern Big Bang heelal (pmBB-heelal) als tegenhanger van mijn nieuwe heelal model: Het Roterend Torus Hologram universum (RTHU). Het RTHU kent geen begin en einde van tijd. Het RTHU veroorzaakt ten opzichte van elkaar verschoven pmBB-heelallen. Daardoor roteert ook de achtergrondstraling (CMB) van elk niet fundamenteel pmBB-heelal. In mijn RTHU-model ga ik ook in op de samenhang tussen donkere materie en donkere energie vanuit onder de Planckgrens. Daar veroorzaken 'duo-bits' de uiteindelijke verstrengeling van de kwantumdynamiek boven de Planckgrens.

Mijn artikelen zijn te vinden in www.vixra.org/author/dan_visser.