DAN's Univers+Art
DubbelTorusTheorie
Verbrokkeld Vacuüm
DAN's CosmologyArt
DAN's Biografie
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DubbelTorusTheorie

Een korte toelichting op mijn nieuwe heelal-model (RTHU) in de  

               Dubbel Torus Theorie (DTT).            

            (fig.1)

De Dubbel Torus Theorie is een theorie die het heelal beschouwt als het 'roterend Hologram-heelal' (fig.1). Het woord ‘Dubbel’ betekent dat een tweede torus (lichtgekleurd) met ‘tijd kleiner dan de Planck-tijd’ om een binnenste (kleinere) torus zit met ‘een onderverdeling van Planckoppervlakken’ op  de rand van die binnenste (kleinere) torus. Die onderverdeling verfijnd zich verder naar buiten toe in de groter omhullende torus. De grotere torus is ook verweven met de kleinere torus. (donker gekleurd). Feitelijk houdt het in dat vacuüm in de kleinere donker gekleurde torus roteert en niet constant is. Dat geeft een roterend hologram dat een Big Bang-heelal genereert. Dat maakt het Big Bang-heelal 'emergent'.

Vandaar dat 'donkere materie' in mijn nieuwe heelal-model een 'donkere materie kracht is, waarvan de krachtdeeltjes onder de Planckschaal zitten als 'duo-bits'. Die brengen de kwantumzwaartekracht voort. Het 'verbrokkelde vacuüm' heeft dus bouwstenen voor een roterend hologram-heelal. Een bouwstenen van verbrokkeld vacuüm is beschreven als mijn nieuwe energie-tensor (Tdan ) in het RTHU. Het is een formule waarmee, of kwantumzwaartekracht ontstaat (en daarna gewone zwaartekracht), of een door rotatie uitdijend vacuüm in het holografische heelal. Elke bouwsteen wordt dus bepaald door twee samenhangende bits, oftewel ‘duo-bits’, die een maat zijn voor kwantumbits. Kwantumbits worden dus aangestuurd door subkwantum (duo)-bits.

In de illustratie betekent 'boven de Planck-schaal’ een dieper naar binnen kijken in de kleinere donkergekleurde torus. Daar bevindt zich de kwantum-materiële wereld en de uitgekristaliseerde vaste klassieke materiele wereld. Of, in die zelfde volgorde, relativistische tijd van de Algemene Relativiteit en daar vanafgeleid de Newton-zwaartekracht.

In tegenovergestelde richting naar buiten toekijkend in de grotere lichtgekleurde torus bevindt zich het domein ‘onder de Planck-schaal’. Daar wordt tijd naar buitengericht toenemend kleiner dan de Planck-tijd. De invloed op de ‘onderverdeling van de kwantumeenheid’ wordt daar steeds minder. Waar de lichtgekleurde torus ophoudt is een grens (waar de rode kleur van de figuur begint). Die grens ligt niet in het oneindige. Theoretisch zijn er dus meer roterende hologram-heelallen mogelijk. Toch doet dat er niet meer toe, omdat élke torus-bouwsteen van vacuüm reeds alle informatie omvat voor elk roterend hologram-heelal, wat een kenmerk is van elk hologram. De Dubbel Torus Theorie bakent dus afdoende een roterend hologram-heelal af als een nieuw heelal-model. Het roterend hologram-heelal genereert een Big Bang-heelal. Daarvan is het perspectief dat talloze Big Bang-heelallen direct parallel en toegankelijk met elkaar bestaan in een roterend hologram-heelal. En niet los en onbereikbaar van elkaar. Mijn ideeën liggen vast in mijn raamwerk van vixra-artikelen.

Email: dan.visser@planet.nl | Articles: www.vixra.org/author/dan_visser | T: +31 (0) 36 5499701