DAN's Univers+Art
DubbelTorusTheorie
Verbrokkeld Vacuüm
DAN's CosmologyArt
DAN's Biografie
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

Verbrokkeld Vacuüm

     Toelichting op 'verbrokkeld vacuüm'.

De gangbare opvatting voor vacuum is dat een leeg vacuum niet leeg is, maar energie bevat. De modern-klasieke opvatting is dat vacuüm 'virtuele' energie bevat en een constante energiedichtheid behoudt tijdens de versnelde uitdijing van het Big Bang-heelal. Maar ik heb een nieuwe energie-tensor afgeleid. Die laat zien hoe vacuum kan worden verbrokkeld (verfijnd). Daarrmee leg ik de basis voor een nieuw heelal model. Mijn energie-tensor is een nieuwe fysische bouwsteen voor vacuum. Die maakt de kwantum-eenheid niet langer ondeelbaar en dat werpt een geheel ander licht op de manier waarop tegen het heelal aan gekeken kan worden. Het blijkt dat het Big Bang-heelal voortkomt uit een veel groter roterend hologram-heelal. Van daaruit ontstaan allerlei materiele stelsels en structuren zoals sterren en planeten. Daarin bestaan parallelle heelallen niet buiten, maar direct binnen het roterend hologram heelal! Wezens hebben daarin niet alleen een materiele structuur, maar ook een geest die kan migreren door het roterende hologram-heelal. Ik heb daarover gepubliceerd in tal van artikelen, die gezamenlijk een chronologie vormen in de opbouw naar mijn nieuwe heelal-theorie. In mijn recenste artikel http://vixra.org/abs/1711.0435 staat mijn nieuwe energie-tensor. Mijn schilderijen krijgen door mijn denken over deze nieue kosmologie een extra betekenis. Ze zijn te koop!

Al langer is bekend dat het heelal beschouwd kan worden als een informatie-heelal. Dat is begonnen met de wetenschap dat informatie afgebeeld kon worden op een bol. Vervolgens is dat geëvolueerd naar een nieuwe manier om naar zwaartekracht te kijken. Behalve 'gewone zwaartekracht' bestaat er vanuit die inzichten ook 'donkere zwaartekracht' en elastische 'donkere energie! 'Gewone zwaartekracht 'blijkt rechtstreeks samen te hangen met donkere zwaartekracht. De modern-klassieke donkere energie heeft te maken met vacuüm-energiedichtheid. Het is energie waarmee men van inzicht is dat het heelal versneld uitdijt, althans, dat is de algemene gedachte behorend bij het inzicht dat het heelal van oorsprong begonnen zou zijn met een Big Bang, oftewel het begin van tijd voor ruimtetijd-expansie. Maar in mijn 'Nieuwe Kosmologie' (mijn nieuwe heelal-model) is dat niet lzo!. Het begin van tijd met een Big Bang heeft niet plaatsgevonden. In mijn 'Nieuwe Kosmologie' staat dat het roterende hologram-heelal aan de basis van het Big Bang-heelal. Daarin staat de ‘verbrokkeling van het vacuüm' centraal.

Historisch gezien werd door institutionele wetenschappers gepropageerd dat het heelal een hologram kon zijn, maar niet dat het ook nog zou roteren. In de periode 1920-1930 waren er aanvankelijk kosmologen die dachten dat het Big Bang-heelal zou kunnen roteren, maar dat werd in de jaren 1970 door Amerikaanse invloed terzijde geschoven. Het Big Bang-heelal werd verheven als een op zichzelf staand verschijnsel; immers een dergelijke plotselinge oorsprong paste goed bij de christelijke leer van de schepping. Maar in mijn nieuwe heelal-theorie wordt het Big Bang-heelal geïnduceerd vanuit de rotatie van een informatie-heelal waarin de verbrokkeling van vacuüm de aandrijving is van een suggestief Big Bang-heelal. Dit betekent niet dat men het Big Bang-heelal niet als 'echt' zou mogen ervaren. Dat mag zeker wel. Het is wat we realistische natuur en oorsprong zijn gaan noemen. Het enige is: Het is geen fundamenteel heelal. Het versneld uitdijend vacuüm is daarom ook niet fundamenteel.

In mijn nieuwe kosmologie bestaat het vacuüm uit een onderverdeling van de kwantumeenheid en verfijnde tijdsdichtheden. Die zijn in het roterende hologram-heelal bepalend qua vorm en dynamiek. Zover gaat de huidige kosmologie niet. En daarom heb ik daarover een boekje geschreven. Er is nog geen exemplaar van verkocht. Maar toch houd ik vol. Want het heelal werkt in mijn wetenschappelijke visie anders dan tot nu toe wordt gedacht. Het bestaat niet alleen uit een fysisch materiële dynamiek, maar ook uit een verfijndere dynamiek voor de 'geest'. Die doet mee als fysische manifestatie van een heelal dat niet meer op een 'begin van tijd' is gebaseerd. Dat de hersenen vergaan als materialiteit, ja, maar wat daarin zit als 'verfijnd vacuum', met verbrokkelde kwantumeenheden en verfijning van tijd kleiner dan in de klassiek moderne kosmologie,  is en blijft onderdeel van een roterend hologram-heelal. In de  huidige verouderde kosmologie wordt dat afgedaan als metafysische dynamiek en zou ophouden te bestaan zodra de materiële dynamiek zijn bestaansrecht verliest. Daar denk ik dus anders over me mijn nieuwe theorie. Ik heb  een klein schilderijtje  gemaakt over 'donkekre energie ruimte'.

Email: dan.visser@planet.nl | Articles: www.vixra.org/author/dan_visser | T: +31 (0) 36 54 99 701