DAN's Univers+Art
DubbelTorusTheorie
Verbrokkeld Vacuüm
DAN's CosmologyArt
DAN's Biografie
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN's Univers+Art

(for english go to http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94)

Dan Visser, Almere, Nederland

Deze website gaat over mijn nieuwe heelal-model en schilderijen.

Ik ben wetenschapper en schilderij-kunstenaar (gepensioneerd).

Nieuw heelal model.

Mijn naam is ing. Dan Visser, wonend in Almere, Nederland. Ik heb een nieuw model voor het heelal voorgesteld. Dat model is het gevolg van theoretisch fysisch-kosmologisch onderzoek buiten de universitaire instellingen om. Mijn onderzoek ligt vast in een geleidelijk opgebouwde serie artikelen in het vixra-archief in de UK. Behalve de ontwikkeling van een nieuw heelal-model ben ik ook schilderij-kunstenaar. Ik laat mij daarbij inspireren door mijn eigen nieuwe heelal-model. Dat model wil ik promoten en erop wijzen dat CERN achterloopt met inzichten in een nieuw fysisch kosmologisch model.

CERN is niet meer up-to-date door te blijven denken dat LHC-botsingsproeven de Big Bang nabootsen, want de Big Bang is geen ‘echte fysische oorzaak’ van het heelal. In mijn nieuwe heelal-model wordt een Big Bang-heelal aangedreven door het roterend torus-hologram. Een ‘torus’ is een opgeblazen ringvorm al dan niet met een klein leeg middengebied (dit kan ook een punt zijn, of twee ondiepe punten); de vorm van een donut is een torus. Die torus-aandrijving in het nieuwe heelal-model (dat wil zeggen de rotatie ervan) noem ik RTHU (‘Roterend Torus Hologram-Universum’). Daarmee stel ik dat het Big Bang-heelal niet vanuit zichzelf is ontstaan, maar het gevolg is van de rotatie van het RTHU. We leven dus eigenlijk in een ‘emergent’ Big Bang-heelal, dat wil zeggen: We leven in een heelal dat afkomstig is uit een ‘hoger orde heelal’. Het 'hogere orde heelal, dat is het RTHU. Het Big Bang-heelal bestaat dus wel, maar wordt door een andere oorzaak aangedreven dan door een ; plotseling begin van tijd', zoals bij het klassieke Big Bang-heelal wordt verondersteld. In het RTHU daarentegen is het heelal een verzameling van ten opzichte van elkaar verschoven Big Bang-heelallen.

Vandaar dat ik vind, dat astronomische waarnemingen en astrofysische interpretaties (en CERN onderzoek) veel meer binnen de kaders van het RTHU beschouwd zouden moeten worden. Dat gebeurt (nog) niet, omdat institutionele wetenschappers ‘zitten vast’ in de onverbrekelijkheid van de Planckeenheden en de daarmee samenhangende ‘kwantum-informatie’. Dat is veel te beperkt voor een goed inzicht in de kosmos! In het RTHU bestaat er een onderliggende schaal beneden de Planckschaal, een domein dat ik typeer als het 'domein van duo-bits’. Mijn ‘duo-bits’ maken de constante vacuümenergiedichtheid variabel door een netwerk van roterende sub-kwantum 'tori' (meervoud van torus) die verfijnde gravitatie representeren. Dit verfijnde gravitatie-netwerk beslaat een veel groter universum dan het Big Bang-heelal in de huidige fysische kosmologie. Daarom is de huidige fysische kosmologie aan herziening toe.

Mijn persoon als niet institutioneel-wetenschapper en schilderij-kunstenaar.

Mijn inspiratie voor het maken van die schilderijen is door de tijden heen veranderd. Het begon met "wat ik zag" aan materialistische werkelijkheid. Maar "denken over het heelal" kwam daar na verloop van tijd bij. Dat leverde inspiratie op voor het schilderen van "landschappen in het heelal". Maar het "denken over het heelal" bleef doorgaan en leidde tot het vinden van "nieuwe inzichten” ten aanzien van de oorsprong van het heelal. Die heb ik vastgelegd in mijn viXra-artikelen, een pakket artikelen waarbij elk volgend artikel een nieuw uitgewerkt onderwerp beschreef. Het huidige geheel aan artikelen (op dit moment 52) vormt de basis voor mijn nieuwe heelal-model. Tussen elk artikel door had ik inspiratie voor het maken van schilderijen. Maar na het maken van schilderijen leverde dat weer inspiratie op voor een nieuw artikel. Geleidelijk ontstond er een nieuw perspectief voor een "nieuw heelal-model". Daarin is de oorsprong van het heelal niet langer "de Big Bang", dat wil zeggen, geen heelal met ‘met begin van tijd’, maar een universum met 'roterende tijd’ en 'verbrokkeling van de kwantum-eenheid in de vorm van 'duo-bits' (het RTHU). De feitelijke werkelijkheid kan daardoor beter begrepen worden als verfijnde roterende informatie-veranderingen. Hierdoor ontstaan toegankelijk parallelle Big Bang-heelallen, onderling verschoven ten opzichte van elkaar en onderling bereikbaar. Voor zover ik weet zijn er geen kunstenaars in de kunsthistorie die een 'nieuw model voor het fysisch heelal' hebben beschreven en daar zelf inspiratie uit haalden voor het maken van schilderijen. Dat heb ik dus wel gedaan.

Wat betekent mijn nieuwe heelal-model?

Ik ben mijn nieuwe heelal-model in 2004 gaan ontwikkelen door een gedachte-experiment dat een groot zwart gat van een klein zwart gat weg-schaalde in het heelal van Einstein. Of, om het zelfde resultaat te behalen, Een klein zwart gat naderbij schalen ten opzichte van een groot zwart gat. Dat kost een 'donkere kracht' die ik met de Einstein-energie heb gecombineerd. De zwarte gaten heb ik ook laten samensmelten en de temperatuur erbij betrokken, want die is meetbaar! Vandaar dat mijn nieuwe heelal-model ook te verifiëren is aan waarnemingen en laboratoriumexperimenten. Vervolgens heb ik consequent alles uitgewerkt met 'eenvoudige basis wiskunde'. De wiskunde van de snaartheorie of lus-kwantumzwaartekracht-theorie heb ik terzijde geschoven, niet uit disrespect, maar puur om een praktische controle op de werkelijkheidswaarde van fysische verschijnselen te kunnen verkrijgen.  

Hoe ziet een schilderij van mij er dan uit?

Daartoe kunt u kijken op mijn website. Mijn schilderijen zijn figuratief, ook al zullen sommigen ze abstract vinden. Een nieuwe kijk op de kosmische werkelijkheid kan mijn schilderijen interessant maken voor verzamelaars en kunst-investeerders. Voor mij is het nooit te laat om bekend te worden. Voor kopers is het nooit te laat om er rijker op te worden.

Met vriendelijke groet,

DAN (Dan Visser, Almere, Nederland, T: 0365499701)

 

Ing. Dan Visser (*1947), Almere, Nederland

(foto's gemaakt Mei en Juni 2018 door Nydia de Keyzer).

Artikelen-overzicht: http://www.vixra.org/author/dan_visser

Supplement: Het RTHU gaat verder dan de kwantum-eenheid.

Het Big Bang-heelal is niet met "het begin van tijd" begonnen. De echte oorsprong van het heelal is een 'Roterend Torus Hologram-Universum' (RTHU). Dat wil zeggen: De structuur is een hologram met veranderlijke informatiedichtheden die zorgt voor rotatie in een emergent Big Bang-heelal, met ook van rotatie van vacuüm op schaal kleiner dan de Plankschaal. Het Big Bang-heelal is dus niet fundamenteel. Dat is de essentie van mijn nieuwe heelal-model. Dit sluit aan op nieuwe inzichten in de fysica met betrekking tot de informatie die ons heelal bepaalt en de zwaartekracht, en donkere zwaartekracht, en donkere energie probeert te verklaren. Daarin is 'gewone' (zichtbare) zwaartekracht dus niet fundamenteel vanwege het emergente Big Bang-heelal, maar eerder het gevolg van veranderende informatiedichtheden op de horizon van een omsloten volume. Daarover is een nieuwe theorie geschreven door Prof. Dr. ErikVerlinde, hoogleraar UvA-NL. 'Donkere zwaartekracht' wordt daarbij in verband gebracht met met 'rekbare' donkere energie (elastische donkere energie). Ook wordt 'donkere zwaartekracht' direct afgeleid uit de gewone (zichtbare) zwaartekracht. Maar volgens die beschrijvingen heeft het Big Bang-heelal nog steeds een 'begin van tijd', ook al heeft het een holografische fase als oorsprong. Kortom: Er is geen nieuw model voor het heelal waarin de holografische fase nader is gepreciseerd. Dat doet mijn nieuwe heelal-model wel door 'roterende verfijndere tijd' toe te laten die inwerkt op verbrokkelde Planckoppervlakken. Daardoor is er sprake van direct toegankelijke parallelle emergente Big Bang-heelallen die onderling ten opzichte van elkaar veschoven zijn. In mijn recenste artikel http://vixra.org/abs/1807.0094 schrijf ik daarover. Ik heb er ook een boekje geschrveven, over hoe mijn nieuwe heelal-theorie tot ontwikkeling is gekomen en hoe ik in wisselwerking met het maken van schilderijen die perceptie heb ontwikkeld. Mijn boekje kan worden besteld via mijn emailadres dan.visser@planet.nl .

Het overzicht van mijn artikelen is te vinden op http://vixra.org/author/dan_visser

Eén van mijn recentste artikel  is:

TOP-SECRET: Emergent Big Bang-Universe.

Dan Visser’s vixra-articles are to change cosmology.

Author: ing. Dan Visser, Almere, The Netherlands (retired independent cosmologist)

Date: July 2 2018

Abstract.

The Big Bang is not a stand-alone beginning of the universe that came to life with the beginning of time. Originally, or so to say more fundamental, the Big Bang-universe is emergent. The existence of the Big Bang-universe is due to a ‘Rotating Torus Hologram-Universe’ (RTHU). We actually live in a RTHU. What we observe as a stand-alone Big Bang is by residue the CMB, but in fact it is an information-field of the RTHU. This is the main result of my theoretical research wherein the cognition of the origin of the universe is extended to refined time and a subdivision of the quantum-unit. I call this new perception Double Torus Theory (DTT). More theoretical evidence shows the cause why matter is dominant over anti-matter, why virtual particles go in and out of vacuum, but most of all that the total CMB rotates with 29 km/h.

(1) http://vixra.org/author/dan_visser | Contact: dan.visser@planet.nl | T: 0365499701

 

De Schilderijen van DAN.

Een aanwinst voor verzamelaars.

Uniek vanwege mijn nieuwe heelal-theorie:

Het Roterend Torus Hologram-Universum (RTHU).

     

  Ing. Dan Visser (* 1947), Almere, Nederland, gepensioneerd, onafhankelijk kosmoloog en schilderij-kunstenaar.

Mijn recenste schilderij heet: "Cosmic Change" (2018), 120 x 100 cm, acryl op canvas, luxueus ingelijst (144 x 124 cm), en te koop, evenals mijn andere 'vroege' en 'latere' schilderijen:

Bezichtiging op afspraak:

Gegadigden kunnen contact opnemen per telefoon: 036 54 99 701 (vanuit het buitenland +31 36 54 99 701) of via e-mail: dan.visser@planet.nl.

Richtprijs collectie.

Mijn collectie eigengemaakte schilderijen bestaat uit rond de 65 schilderijen op dit moment, waaronder de grote schilderijen, zoals boven zichtbaar in de foto's. De collectie omvat ook 'vroegere' schilderijen die wat kleiner zijn. Het geheel is beschikbaar voor verkoop. De richtprijs is 950.000 euro, maar daartoe  behoren ook de auteursrechten van mijn wetenschappelijke artikelen over mijn nieuwe heelal-model ("Het Big Bang-heelal wordt aangedreven het roterend torus hologram-heelal") en mijn schilder-stijlnaam (duonisme®). Mijn schilderijen kunnen ook afzonderlijk worden gekocht voor een nader te bepalen prijs. Mijn (recente) grote schilderijen zijn 100 x 120 cm op hoge kwaliteit canvas op raam gespannen, met hoogwaardige acryl geschilderd en luxueus ingelijst (buitenmaat 125 x 144 cm). Voor meer details, kijk ophttp://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23.

Kleinere schilderijen van DAN:

http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=65; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=58; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=57; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=60; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=16

     Contact: Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, 

Info: dan.visser@planet.nl | artikelen ondergebracht in: http://www.vixra.org/author/dan_visser |

of de mirror-site www.rxiv.org/author/dan_visser.

Deze pagina is bijgewerkt op 27 Februari 2019Alle rechten voorbehouden aan Dan Visser. Almere. the Netherlands. This website applies detailed juridical terms (see menu-button at the left of this page).