DAN's Univers+Art
Verbrokkeld Vacuüm
DAN's CosmologyArt
DAN's Biografie
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN's Univers+Art

(for english go to http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94)

Dan Visser, Almere, Nederland

"Het heelal is een roterend torus hologram-heelal".

Mijn website gaat over mijn schilderijen en nieuwe heelal-theorie.

 Ing. Dan Visser (*1947), Almere, Nederland (foto gemaakt Mei 2018 door Nydia de Keyzer).

De Big Bang is niet met "het begin van tijd" begonnen. Het Big Bang-heelal is niet-fundamenteel. Het heelal is van oorsprong een 'roterend hologram-heelal'. Daaruit komt het Big Bang-heelal voort. In het roterend hologram-heelal zit kolossaal veel meer informatie, vandaar dat er allerlei parallelle heelallen gelijktijdig en toegankelijk in het roterend hologram-heelal bestaan. In mijn apart geschreven boekje Nieuwe Kosmologie schrijf ik daarover. Dit kan via mijn emailadres besteld worden.

Mijn nieuwe heelal-theorie is opgeschreven in chronologisch elkaar opvolgende artikelen, die een pakket artikelen vormen in het vixra-archief. Twee recente artikelen zijn: http://vixra.org/abs/1803.0300 en http://vixra.org/abs/1804.0159

Het totale overzicht is in te zien op www.vixra.org/author/dan_visser.

Maar ik maak ook schilderijen geïnspireerd op mijn nieuwe heelal-theorie. Voor ik daar meer over laat zien volgt eerst een beschrijving over mijn laatste bevindingen. Daarin ga ik in op een nieuw 'tijd-toestel'. Die is gebaseerd op 'snelheidstensor' in het roterend hologram-heelal. Verder geef ik een toelichting op hoe 'donkere materie' in een ander perspectief gezet is in mijn nieuwe heelal-theorie.

Tijd-toestel om in een ander Big Bang-heelal te komen.

Snelheids-tensor voor een nieuw heelal.

Ik heb een snelheids-tensor kunnen beschrijven voor het reizen in het heelal met een andere oorsprong.

En dan heb ik het over een roterend torus hologram-heelal. Dat genereert  parallel toegankelijke Big Bang-heelallen die onderling in tijd verschoven zijn. Deze verschuiving wordt veroorzaakt door  verfijning van tijd in vacuüm. Dat is extra tijd ten opzichte van het ontstaan van tijd bij het  begin het Big Bang-heelal.

De tensor is onderdeel van mijn Dubbel Torus Theorie die het heelal een andere oorsprong geeft, een ander begin van tijd. In het roterend hologram-heelal is er een  terugkerend begin van tijd en zijn Big Bang-heelallen met het begin van tijd niet-fundamenteel.

De snelheidstensor heb ik aangeduid met .

Mijn tensor bevat een kritische centripetale torusversnelling , de Planckenergie de zwaartekracht constante en een variabele .

Voor  met ontstaat één niet-fundamenteel Big Bang-heelal met zwaartekracht. Voor met wordt de kwantumeenheid in vacuüm ‘verbrokkeld’ door tijd kleiner dan de Plancktijd (). Daarmee is de kwantumeenheid niet langer ‘heilig’, maar ontstaat er wel een multiplicatie van de aanvankelijk constante torus-rotatie van een niet fundamenteel Big Bang-heelal. Dit betekent dat er een veelvoud aan Big Bang-heelallen ontstaat.

De symmetrie van de naar binnen gerichte kritisch centripetale versnelling van het roterend hologram-heelal wordt verbroken zodra multiplicatie van één Big Bang-heelal ontstaat. Dat is het moment dat het  de kritische oppervlakte-versnelling op een ‘zwarte bol’ van een Big Bang-heelal in alle richtingen over het ‘zwarte boloppervlak’ verspreid wordt voor elke ‘zwarte bol’. Binnen een kleiner ruimtedeel van een ‘zwarte bol’ wordt  herkend als de zwaartekrachtversnelling van  roterende massa-objecten in het Big Bang-heelal.

Nieuw tijd-toestel.

 is een ‘nieuw tijd-toestel’ waarmee via het vacuüm “in” en “uit” ‘ge-plopt’ kan worden.  Een object in de ruimte van het Big Bang-heelal wordt dan vager en verdwijnt in de ‘extra tijd’ die het vacuüm te bieden heeft en komt tevoorschijn elders in de ruimte van een in tijd verschoven Big Bang-heelal. Dat  ‘reizen’ gaat anders dan met de theorie over ‘wormgaten’ volgens de Big Bang-theorie. Dat zijn een kortsluiting tussen twee ruimtedelen in het Big Bang-heelal. De verwachte waarneming daarin suggereert een slingerende tunnel met veel turbulente omgeving er omheen. Echter dat gebeurt niet bij het “in” en “uit” ‘ploppen’ via het vacuüm met het tijd-toestel . Met het - ’tijd-toestel’ wordt niet via ruimte gereisd, maar door een ‘extra verfijnd tijdveld’. Dat leidt naar verwachting tot waarneming van ‘zacht golvende kleur veranderende  achtergronden’, waarin geen materiele werkelijkheid is waar te nemen, maar slechts het licht-spectrum uit de materiële werkelijkheid dat als geheel golft en waar langsheen gereisd wordt. In deze ‘sfeer’ is tijd 7 maal belangrijker dan tijd uit het Big Bang-heelal, omdat een 5D snelheids-torus is in een 6D verfijnde tijdomgeving. Die is overkoepelend aan de drie ruimte dimensies van het niet-fundamentele Big Bang-heelal met de 1D-tijdvoortgang vanuit het begin van tijd. De 'verbrokkeling van de kwantumeenheid in tijd kleiner dan de Plancktijd' leidt tot een schaalbeleving van een kleurrijk mistig landschap.

Dit maakt dat ik er van overtuigd ben dat er een tijdperk komt waarin we niet meer door ruimte reizen, maar door tijd van het roterend hologram-heelal. Daarmee zullen we alle gevaren van de ruimte overbruggen. We reizen dan door de ‘stilte’ van het in de ‘verte’ golvende lichtspectrum en ‘wanen wij onszelf’ in ‘verbrokkeld vacuüm’, waar tijd in belangrijkheid ‘zevenvoudig’ de duur van de reis bepaalt om vervolgens in een ‘andere tijd-cel’ elders in het Big Bang-heelal uit te komen. De reistechnologie zal de methode  moeten ontwikkelen om het gebruik van 5D tijdsdichtheden te implementeren in een te bouwen besturingstoestel. Dan hebben we een ‘tijd-toestel’ om in een ander deel van het Big Bang-heelal te komen, en zelfs in een ander Big Bang-heelal.

In mijn vixra-artikelen heb ik de tensor uitgewerkt.

Het Big Bang-heelal in het roterend hologram-heelal is nooit met tijd begonnen.

Een ander heelal hangt samen met een ander perspectief voor zwaartekracht. Het is Erik Verlinde (UvA-NL) die gebruik heeft gemaakt van inzichten uit de thermodynamica en informatiedichtheden om te laten zien dat zwaartekracht niet fundamenteel is, maar het gevolg is van verandering van informatiedichtheden. Zoals temperatuur het gevolg is van bewegende deeltjes. Hij heeft daarmee een direct verband beschreven tussen donkere zwaartekracht en donkere energie. Er gaan daarbij stemmen op dat vacuüm een verfijnde structuur zou moeten hebben in plaats van een constante vacuümenergiedichtheid (donkere energie). Maar de donkere zwaartekrachttheorie voert daartoe geen bewijzen op. De dichtheid wordt constant gehouden ook al dijt het heelal versneld uit. Daar komt bij dat donkere energie geen anti-zwaartekracht is. Het gaat om ‘druk’. Daarom is het toch vreemd dat juist bij afnemende druk van vacuüm de uitdijing sneller gaat. Dit zou een aanwijzing moeten zijn dat er iets onjuist is met de aanname van ‘het begin van tijd’ van het Big Bang-heelal. Het langer bestaan van tijd vereist een ander heelal-model. De uitwerkingen die ik in mijn vixra-artikelen1 heb beschreven is dat het Big Bang-heelal een onderdeel is van een veel groter roterend (torus) hologram-heelal. De uitdijing van het Big Bang-heelal volgt dan uit de rotatie van het roterend (torus) hologram-heelal. Die uitdijing kan zelfs variëren: Sneller bij toenemende rotatie, langzamer bij afnemende rotatie. In de aanloop van mijn eigenzinnige afleiding van een formule voor nieuwe donkere energiekracht naar een snelheidstensor voor het roterend hologram-heelal, ben ik gaan inzien dat het roterend hologram-heelal niet alleen een Big Bang-heelal voortbrengt, maar ook meerdere Big Bang-heelallen genereert. Dat wil zeggen een multiplicatie van Big Bang-heelallen. Die zijn verschoven ten opzichte van elkaar en maken onderdeel uit van het roterende hologram-heelal. Het grondbeginsel is dat mijn (nieuwe) 'donkere energie’ een verweving is van 5D-tijdsdichtheden uit het roterend hologram-heelal en 3D-ruimte met 1D-tijd uit het Big Bang-heelal zijn. De 5D-tijdsdichtheden zijn bepaald door ‘verbrokkeling van kwantumeenheden’ in tijd kleiner dan de Plancktijd. Vandaar ook dat een roterend hologram-heelal’ wormgaten van het Big Bang-heelal tot een onzinnig verschijnsel degradeert. In het roterend hologram-heelal kan door het ‘verfijnd vacuüm gereisd worden zonder de belemmeringen en gevaren van de 3D-ruimte met al zijn rommelige ophopingen van massa in 1D-tijd.

Donkere materie in het  perspectief van het roterend hologram-heelal.

Een nieuw zwaartekrachtsperspectief voorspelt de onbestaanbaarheid van ‘donkere materiedeeltjes in het Big Bang-heelal. Toch wordt daarnaar intensief gezocht, al was het alleen maar om deze nieuwe theorie te kunnen ontzenuwen. Maar ook mijn perspectief van een roterend hologram-heelal voorspelt dat er geen donkere materiedeeltjes gevonden zullen worden. Dat komt doordat in mijn benadering de Planckschaal onderdeel is van een ‘verfijnd vacuüm in een veel omvangrijker heelal dan het Big Bang-heelal. ‘Donkere materiedeeltjes’ bestaan alleen in een ander dimensioneel perspectief. En zijn als het ware versnipperd aanwezig in 5D-tijdsdichtheden met verbrokkelde kwantumeenheden. Ze zijn slechts te herkennen als donkere zwaartekracht die zwaartekracht toevoegt aan zichtbare zwaartekracht. De theorie van Erik Verlinde over ‘donkere zwaartekracht’ staat bloot aan een toetsing over een bereik van meerdere sterrenstelsels op een relatief beperkte heelalschaal vergeleken met de schaal van het Big Bang-heelal. In de nagloei van het begin van tijd van de Big Bang zou de invloed van donkere zwaartekracht gecontroleerd moeten worden  ten opzichte van gewone (zichtbare) zwaartekracht.

Mijn voorspelling op basis van een berekening van  is dat de nagloei van de Big Bang roteert met een snelheid van 28,839 km per uur, oftewel bijna 29 km per uur.

Mijn formule is de integraal van  voor  tot met  voor  en eindig voor met als uitkomst :  voor één (niet-fundamenteel) Big Bang-heelal.

Daar zien we slechts één dimensie van in het niet-fundamentele Big Bang-heelal, volgens:

Waarom het minteken? In een niet-fundamenteel Big Bang-heelal is de Planckenergie positief (1,96 x 109 Joule). In een roterend hologram-heelal is echter negatief. Verder isde kritische centripetale versnelling van de roterende hologram-heelal-torus (1,78 x 10-14 m/s2). Zodra daaruit een niet-fundamenteel Big Bang-heelal ontstaat, wordt de symmetrie ervan verbroken en manifesteert de kritisch centripetale versnelling zich als oppervlakteversnelling in het oppervlak van een ‘zwarte bol’. is de gravitatieconstante (6,6 x10-11 Nm2/kg2).

De multiplicatie van Big Bang-heelallen volgt uit de uitkomst van de integraal, als volgt: met , waarbij  de verbrokkeling van de kwantumeenheid in tijd kleiner dan Plancktijd voorstelt.

Het artikel hierover wordt binnenkort gepubliceerd.

Deze formule is tevens het bewijs dat het hologram-heelal roteert, omdat voor  elk gegenereerde massa in het  Big Bang-heelal roteert, terwijl die rotatie in de gemultipliceerde modus blijft bestaan. Kortom. Het veelvoud aan Big Bang-heelallen roteert ook in de gemultipliceerde modus. Met andere woorden: alle rotaties in het Big Bang-heelal zijn het indirecte gevolg van de rotatie van het hologram torus-heelal.

Dan Visser, Almere, Nederland, 23 Mei 2018; de getoonde illustratie is een detail uit een het schilderij van DAN, getiteld  “Cosmic Change”.

(1) www.vixra.org/author/dan_visser | Contact: dan.visser@planet.nl | website: www.darkfieldnavigator.com | T: 0365499701

 

De Schilderijen van DAN.

Een aanwinst voor verzamelaars.

Uniek vanwege mijn nieuwe heelal-theorie:

Het roterend torus-hologram".

 

Kunstenaar van de Kosmos

     

  Ing. Dan Visser (* 1947), Almere, Nederland, gepensioneerd, onafhankelijk kosmoloog en schilderij-kunstenaar.

Mijn recenste schilderij heet: "Cosmic Change" (2018), 120 x 100 cm, acryl op canvas, luxueus ingelijst (144 x 124 cm), en te koop, evenals mijn andere 'vroege' en 'latere' schilderijen:

Bezichtiging op afspraak:

Gegadigden kunnen contact opnemen per telefoon: 036 54 99 701 (vanuit het buitenland +31 36 54 99 701) of via e-mail: dan.visser@planet.nl.

Ongeveer 65 schilderijen zijn beschikbaar, grote 'nieuwe' en kleinere 'vroege' schilderijen. De vraagprijs voor verkoop kan als geheel voor de beschikbare hoeveelheid plaatsvinden in overleg. Daaraan kunnen ook de auteursrechten van mijn artikelen, inclusief schilder-stijlnaam (duonisme®) toegevoegd worden. Mijn schilderijen kunnen ook afzonderlijk worden gekocht. De getoonde vijf grote schilderijen en "Cosmic Change" zijn een deel van mijn collecte van meer dan 65 schilderijen bij mij thuis. De afmetingen zijn 100 x 120 cm, op hoge kwaliteit raam en canvas, met hoogwaardige acryl geschilderd en luxueus ingelijst tot 125 x 144 cm. Voor meer details, kijk ophttp://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23.

Kleinere schilderijen van DAN:

http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=65; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=58; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=57; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=60; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=16

 

       Voor de liefhebber:

Een korte verdere toelichting op mijn nieuwe heelal-theorie, die ik "Dubbel Torus Theorie" noem.            

            (fig.1)

Mijn de Dubbel Torus Theorie is een theorie die het heelal beschouwt als het 'roterend Hologram-heelal' (fig.1). Het woord ‘Dubbel’ betekent een tweede torus (lichtgekleurd) met ‘tijd kleiner dan de Planck-tijd’ en ‘een onderverdeling van de kwantumeenheid’ om een binnenste torus heen en er mee verweven (donker gekleurd). Feitelijk houdt het in dat vacuüm in de kleinere donker gekleurde torus roteert en niet constant is.

Vandaar dat 'donkere materie' in mijn theorie niet bestaat als vaste deeltjes boven de Planckschaal. In mijn theorie is donkere materie 'verbrokkeld vacuüm' dat alleen bestaat onder de Plankschaal. Het 'verbrokkeld vacuüm' zijn bouwstenen voor een roterend hologram-heelal.

De bouwstenen van verbrokkeld vacuüm vormen mijn energie-tensor (Tdan ). Het is een formule waarmee of kwantumzwaartekracht ontstaat, en daarna zwaartekracht, of een door rotatie uitdijend holografisch heelal. Elke bouwsteen wordt bepaald door twee samenhangende bits, oftewel een ‘duo-bit’, die de maat is voor een kwantumbit. Dus kwantumbits worden aangestuurd door subkwantum (duo)bits.

In de illustratie is 'boven de Planck-schaal’dieper naar binnen kijken in de kleinere donker gekleurde torus. Daar bevindt zich in eerse instantie de kwantum-materiële wereld en vervolgens de uitgekristaliseerde vaste klassieke materiele wereld. Of, in die zelfde volgorde, relativistische tijd van de Algemene Relativiteit en Newton-zwaartekracht.

In tegenovergestelde richting, dus naar buiten toe de grotere lichtgekleurde torus in, bevindt zich het domein ‘onder de Planck-schaal’. Daar wordt tijd naar buitengericht toenemend kleiner dan de Planck-tijd. De invloed op de ‘onderverdeling van de kwantumeenheid’ wordt daar steeds minder. Waar de lichtgekleurde torus ophoudt is een grens (waar de rode kleur van de figuur begint). Die grens ligt niet in het oneindige. Theoretisch zijn er dus meer roterende hologram-heelallen mogelijk. Toch doet dat er niet meer toe, omdat élke torus-bouwsteen van vacuüm reeds alle informatie omvat voor elk roterend hologram-heelal, een kenmerk van elk hologram. De Dubbel Torus Theorie bakent dus afdoende een roterend hologram-heelal af als een nieuw heelal-model. Het roterend hologram-heelal genereert een Big Bang-heelal. Het nieuwe perspectief hiervan is, dat talloze Big Bang-heelallen direct parallel en toegankelijk in elkaar bestaan in een roterend hologram-heelal. En niet los en onbereikbaar van elkaar. Mijn ideeën liggen ook vast in mijn raamwerk van vixra-artikelen.

     Contact: Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, 

Info: www.darkfieldnavigator.com | dan.visser@planet.nl | artikelen ondergebracht in: www.vixra.org/author/dan_visser |

of de mirror-site www.rxiv.org/author/dan_visser.

Deze pagina is bijgewerkt op 18 Juni 2018Alle rechten voorbehouden aan Dan Visser. Almere. the Netherlands. This website applies detailed juridical terms (see menu-button at the left of this page).