DAN's Univers-Art
DAN's CosmologyArt
Geen Big Bang
Bewijs Nieuw Heelal
DAN's Biografie
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN's Univers-Art

(for english go to http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94 )

Dan Visser

Nieuwe heelal-theorie:

"Het Big Bang-heelal is het gevolg van een roterend hologram-heelal."

Ik maak er ook schilderijen over.

"De Schilderijen van DAN".

     

DAN in 2017, met zijn schilderijen (te koop, zie contact-info)

en boekje (te bestellen via www.boekenbestellen.nl/boek/nieuwe-kosmologie/22363 

Meer details over de schilderijen, kijk op: www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23.

Ing. Dan Visser, Almere, Nederland, is gepensioneerd en onafhankelijk kosmoloog. Hij is ook schilderij-kunstenaar en heeft een verzameling zelf gemaakte schilderijen opgebouwd, geïnspireerd op zijn nieuwe heelal-theorie. Daar heeft hij ook een boekje over geschreven: "Nieuwe Kosmologie".

Nieuwe Kosmologie.

Informatie-heelal.

Al langer is bekend dat het heelal als een informatie-heelal beschouwd kan worden. Dat is begonnen met de wetenschap dat informatie afgebeeld kan worden op een bol. Maar een bol kan ook tot een torus omgevormd worden. We hebben dan te maken met informatie op het oppervlak van een torus. Maar dat is slechts één kant van het verhaal. De andere kant is, dat ik heb ontdekt dat donkere zwaartekracht een extra kracht is, die zoveel meer zwaartekracht toevoegt, waardoor de beschouwing van een nieuwe oorsprong van het heelal noodzakelijk is. Dit betekent dat het Big Bang-heelal wordt veroorzaakt door een veel fundamenteler heelal, en dat is: Het roterende hologram-heelal. Deze rotatie is een torus-rotatie (de nieuwe perceptie) en heeft invloed op ons bewustzijn dat bestaat in een geïnduceerd (suggestief) Big Bang-heelal. Dit is de reden voor de ervaring van een veranderende informatie uitwisselende materiële wereld, - zoals de Big Bang ons suggereert –, ingebed in een versneld uitdijend vacuüm (dat ook  suggestief is). Dat is wat mijn nieuwe perceptie op een vernieuwende kosmologie inhoudt.

Donkere zwaartekracht.

Donkere zwaartekracht vervormt de ruimtetijd van Einstein. Het heeft daarmee invloed op de materiële werkelijkheid. De tijd in de materiële werkelijkheid is onderdeel van het vacuüm, maar wordt door een verfijning van tijd in het vacuüm in tijd beïnvloed. Dat komt doordat er een onderverdeling van het kwantum vacuüm bestaat, waardoor verfijnde informatie met vijf dimensionale tijdsdichtheden, de tijd en energie van het dagelijks leven in de materiële wereld ingrijpend kunnen veranderen. Er is heel veel donkere zwaartekracht in het heelal, voorheen ten onrechte donkere materie genoemd. Donkere materie is namelijk niet materieel. Samen met verfijnde informatie (een onderverdeling van de kwantum eenheid) en verfijnde tijdsdichtheden vormt het donkere zwaartekracht. Er is ongeveer 28% donkere zwaartekracht versus 4% gewone (zichtbare) zwaartekracht, waardoor 68% aan donkere energie overblijft. De donkere energie is een verfijning van tijd en verfijnt het vacuüm tot roterende torus. In de oude kosmologie is vacuüm slechts een getal zonder dimensionale verfijning. Het nieuwe geheel levert een vernieuwde perceptie van kosmologie op. Het maakt van het heelal een hologram dat roteert en daaruit komt het Big Bang heelal voort. Het Big Bang heelal is dus niet fundamenteel.

Mijn 'nieuwe kosmologie' gaat dus over een nieuw fysisch model voor het heelal. Dat is geen Big Bang-heelal, maar een roterende hologram-heelal. Daarin zijn wij zelf ook een hologram. Dat we dit niet zo ervaren is omdat we zijn samengesteld uit materiële bestandsdelen. Maar, zowel onze 'geest', als onze 'materiële manifestatie', kunnen worden gerelateerd aan het roterend hologram-heelal.

In deze website en mijn boekje (in meer detail met formules) schrijf ik daarover. De wetenschappelijke onderbouwing voor mijn bewering is vastgelegd in het overzicht van mijn artikelen, te vinden op: www.vixra.org/author/dan_visser, of de mirror-site www.rxiv.org/author/dan_visser. Overigens wordt door instituties al wel gedacht over de mogelijkheid dat het heelal een hologram is, maar niet dat het ook roteert.

Uit de rotatie van het roterend hologram wordt een versneld uitdijend Big Bang- heelal geïnduceerd (oftewel voortgebracht). Het Big Bang-heelal is daarom niet echt (oftewel: niet fundamenteel). Hier maak ik ook schilderijen over. Die kunnen aantrekkelijk zijn voor verzamelaars en musea, vanwege mijn nieuwe kosmologie over het fysisch heelal.

Momenteel bied ik een groot deel van mijn schilderij-collectie te koop aan. Dat wil zeggen zo'n totaal van 65 nieuwe en 'vroege' schilderijen.

 De vraagprijs van die collectie bedraagt (in overleg): één miljoen Euro. Dit is inclusief de auteursrechten van mijn artikelen over mijn nieuwe heelal-model en inclusief mjn schilder-stijlnaam (duonisme®). Exemplaren uit mijn collectie zijn ook afzonderlijk te koop. De vijf grote schilderijen (bovenaan) zijn verderop groot afgebeeld, en onderdeel van mijn collectie.

Contact-info: via e-mail: dan.visser@planet.nl , of per telefoon: 0365499701.

 

De diepgang van mijn nieuwe kosmologie!

De gedachte dat het heelal een hologram is, is niet nieuw. Mijn analyse en basisbewerkingen komen echter uit op een hologram dat ook roteert! Dit maakt van het heelal een roterende torus van donkere materie. Aan de binnenkant daarvan ervaren we het heelal. Daarvoor kennen we tot nu toe alleen de realtiviteits- en kwantumtheorie, al dan niet in gecombineerde vorm. Maar uit mijn bevindingen volgt, dat het heelal als Big Bang-heelal een geinduceerde perceptie is, ten gevolge van het roterende hologram. Dat geeft ons de indruk dat we met een versneld uitdijend Big Bang heelal te maken hebben. Maar dat is niet echt. Het is suggestief. Het is niet fundamenteel. Op welke plek men zich ook bevindt in het roterende hologram, overal wordt een versneld uitdijend Big Bang-heelal ervaren. Een toekomstige technologie met donkere materie en donkere energie zal het mogelijk maken om naar andere plekken te migreren in het roterende hologram-heelal. Dat zal een nieuwe vorm van reizen worden door het heelal. Ruimtetijd komt op de tweede plaats. Die is alleen maar voor manifestatie. Niet voor reizen. Reizen zal gaan via tijd. Maar niet zoals door de Algemene Relativiteit wordt voorspeld via 'worm-gaten''. Dat idee is achterhaald. Het is te beperkt. De Algemene Relativiteit is onderdeel van een hoger orde heelal. In ‘nieuwe kosmologie’ gaat het om het toelaten van verfijnde fysica ‘kleiner de Planckschaal’. Dat is kleiner dan de kleinste grens voor ruimtetijd. Deze aanvulling verandert het heelal-model van een Big Bang-heelal in een roterend hologram-heelal. Het inzicht in het bestaan van  materiële structuren, dus ook in ons zelf, verandert daardoor in een hologram. Onze ‘geest’ doet daarin ook als hologram mee. Die ‘verfijning van fysica’ gebeurt met ‘duo-bits’ in vacuüm. 'Duo-bits' zijn een dieper proces voor de fysica van het heelal en zijn bouwstenen voor verfijndere fysica, ook voor die van de 'geest'. Er zijn 17 x 1053 'duo-bits' nodig om 23,379 x 106 kwantum-bits te berekenen. Een kwantum-bit is 0,724 x 10-65cm2 volgens het holografisch principe van het G. 't Hooft. De versnelde uitdijing van het Big Bang-heelal verandert daardoor in een ‘suggestieve dynamiek’, dus een verschijnsel met een diepere oorzaak, wat in houdt dat het Big Bang-heelal niet fundamenteel is. De oorzaak van het 'suggestieve' Big Bang-heelal is de rotatie van het hologram-heelal. In het roterend hologram-heelal ontstaaat een nieuwe perceptie van ouderdom voor het heelal. Die ouderdom wordt bepaald door de drie vormen van rotatie binnen het hologram. In een eerder gepubliceerd artikel heb ik berekend dat een rotatie van de donkere materie-torus ongeveer 35.000 miljard jaar duurt. Een kwantummaterie-torus doet ongeveer 15.000 miljard jaar over een volledige rotatie. Een licht-torus in de vorm van het 'oer-licht'  (van de schijnbare Big Bang) doet er 133 miljard jaar over. Inmiddels heb ik ook uitgerekend dat het waarmenen van licht in het heden in een schijnbaar en geinduceerd versneld uitdijend Big Bang-heelal er ongeveer 363 Miljard jaar over doet. De drie rotaties geven samen een gemiddelde volledige rotatie-ouderdom van 12.624 miljard jaar. Dat is heel wat meer dan de ouderdom van het schijnbare Big Bang-heelal met 13,6 miljard jaar.

    (1)

In fig. (1) is de Dubbel Torus Theorie van Dan Visser afgebeeld voor het roterend hologram-heelal. De term ‘Dubbel Torus’ betekent dat ‘tijd kleiner dan de Planck-tijd’ en ‘een onderverdeling van de kwantumeenheid’ meedoet met de fysica en kosmologie. Te zien is een tweede torus (lichtgekleurd), die om een binnenste donkerder torus zit. De ‘oppervlakte-dikte’ van die donkergekleurde torus roteert. Dit is de roterende ‘donkere materie-torus’ in mijn theorie. In de ‘oppervlakte-dikte’ zit ‘donkere materie’ in de vorm van ‘duo-bits’. ‘Boven de Planck-schaal’ betekent dieper naar binnen gezien de donker gekleurde torus in (daar zit de kwantum-materiële wereld, niet te zien in dit plaatje). Daarin bevindt zich ook de relativistische tijd van de Algemene Relativiteit. In tegenovergestelde richting zit het domein ‘onder de Planck-schaal’, dus naar de buitenkant van de lichtgekleurde torus toe. Daar wordt tijd toenemend kleiner dan de Planck-tijd. Er is daar steeds minder invloed op de ‘onderverdeling van de kwantumeenheid’. Vandaar dat ik een kunstmatige grens heb afgebeeld voor de lichtgekleurde torus (waar de rode kleur van de figuur begint). Dat is de theorie-grens van het roterende hologram-heelal. Deze ideeën liggen ook vast in mijn raamwerk van vixra-artikelen.

Mijn boekje is te bestellen op www.boekenbestellen.nl/boek/nieuwe-kosmologie/22363 .

                                                             

Dan Visser, poserend bij de 'Oostvaarders plassen' in Almere.

Mijn schilderijen zijn geïnspireerd op mijn 'nieuwe kosmologie' en te koop in een hogere prijsklasse.

De schilderijen van DAN

Dit zijn vijf grote schilderijen, als deel van mijn collecte van meer dan 65 schilderijen bij mij thuis. Ze zijn te koop. De afmetingen zijn 100 x 120 cm, op hoge kwaliteit raam en canvas, met hoogwaardige acryl geschilderd en luxueus ingelijst tot 125 x 144 cm. Voor meer details, kijk op:  http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23.

Overzicht van schilderijen uit mijn collectie op mijn website:

http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=65; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=58; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=57; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=60; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=16

Contact: Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, telefoon 0365499701, of email mij dan.visser@planet.nl.           

Overzicht van mijn artikelen: www.vixra.org/author/dan_visser

Deze pagina is bijgewerkt op 16Augustus 2017Alle rechten voorbehouden aan Dan Visser. Almere. the Netherlands. This website applies detailed juridical terms (see menu-button at the left of this page).