DAN's Univers-Art
DAN's CosmologyArt
Geen Big Bang
Bewijs Nieuw Heelal
DAN's Biografie
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN's CosmologyArt

     Ing. Dan Visser (2016) DAN's New Cosmology

Dutch pensionado changes the Theory of Relativity in dynamics

of rotating Hologram Universe.

Abstract of the article.

The formulation of the Einstein-field equations are changed: Herewith I present dynamical formulations for the multiplication of Big Bang-universes embedded in an eternal rotating holographic universe. This is beyond the current  assumption the universe could be a hologram; that assumption was made without detailed knowledge of shape and deeper dynamics of a holographic universe. The new formulations introduce a dynamical process of deeper dynamics by which an object or subject could be transformed to another part of the holographic universe. This may happen by recalculation. But how? The recalculation described here is based on an amount of ‘duo-bits of dark matter’, which recalculate the quantum-dynamics. The recalculation-process emerges from a domain below the Planck-scale. The ‘duo-bit recalculation’ starts for a calculated lower-limit of Planck-areas. From my calculation follows, for example: 17 x 10^53 ‘duo-bits’ can recalculate 64 x 10^6 Planck-areas. This subquantum informational process is embedded in the modified Einstein-field-equations by a geometrical ratio of quantum-gravity and Planck-areas. This ratio is correlated to an additional energy-tensor of dark matter-energy. The geometrical ratio is more refined than the Einstein cosmological constant, which is only a number. The refined ratio replaces the cosmological constant. Therefore the main-issue in this paper is, that the accelerated space-expansion in the current Big Bang-universe is based on a ‘fake-dynamic’ due to one of many possible quasi Big Bang-universes that directly exist in physical reality. Or in other words: Directly existing parallel universes are part of the holographic dynamics. According to the new formulations parallel universes do not exist outside the conservative Big Bang-universe. In an appendix a description is added for the media written in Dutch.

Tekst voor de Nederlandse media.

Nederlands gepensioneerde verandert Relativiteitstheorie in  dynamiek van een Holografisch Heelal: http://vixra.org/abs/1512.0443

De formulering van de Einstein-veldvergelijkingen is door mij veranderd: Hiermee presenteer ik een dynamische formulering voor de multiplicatie van een Big Bang-heelal dat is ingebed in een eeuwig roterend holografisch heelal. Dit gaat verder dan de gangbare aanname van een heelal dat een hologram is; die aanname was zonder kennis van diepere dynamica. De nieuwe formulering introduceert een proces van diepere dynamica waarmee een object of subject getransformeerd kan worden naar een ander deel van het holografische heelal. Dit kan gebeuren door herberekening. Maar hoe? De herberekening die hier beschreven wordt, is gebaseerd op een aantal ‘duo-bits van donkere materie’, die de kwantumdynamiek her-berekenen. Het herberekening-proces komt voort uit een gebied beneden de Planckschaal. De herberekening door ‘duo-bits’ start vanaf een uitgerekende lagere limiet van Planck-oppervlakken. Vanuit de berekening volgt bijvoorbeeld: 17 x 10^53 ‘duo-bits’ kunnen 64 x 10^6 Planck-oppervlakken her-berekenen. Dit sub-kwantum informatieve proces heb ik ingebed in de gemodificeerde Einstein-veldvergelijkingen. Dat heb ik gedaan door een geometrische verhouding van kwantumzwaartekracht en Planck-oppervlakken in te voeren. Die verhouding is gecorreleerd aan een toegevoegde energie-tensor van donkere materie-energie. De geometrische verhouding is verfijnder dan de Einstein kosmologische constante, wat alleen maar een getal is. De verfijndere verhouding vervangt de kosmologische constante. Daardoor is het belangrijkste punt in dit artikel, dat de versnelde ruimte-uitdijing van het gangbare Big Bang-heelal berust op een ‘bedrieglijke dynamica’ die te wijten aan de vele mogelijke quasi Big Bang-heelallen die al direct bestaan in de fysische realiteit. Oftewel: direct bestaande parallelle heelallen maken deel uit van de holografische dynamiek. Volgens de nieuwe formuleringen bestaan parallelle heelallen buiten het conservatieve Big Bang-heelal niet.

Na jaren lang stapsgewijs artikelen te hebben uitgewerkt over een nieuw heelal presenteer ik hier een uitwerking die de dynamiek van een holografisch heelal beschrijft. Die uit zich in een wijziging van de veldvergelijking van Albert Einstein. Dat gaat verder dan een vroegere aanname dat het heelal een hologram zou zijn. Dat was zonder de kennis over vorm en dynamiek voor welk ander heelal dat zou kunnen zijn. Mijn uitwerkingen brengen daar verandering in. Hierdoor denk ik dat we in staat zullen zijn op een andere manier door de ruimte van het heelal te reizen. Wanneer dat precies gaat gebeuren weet ik niet, maar ik weet wel dat apparatuur voor het her-berekenen van donkere materie ons zal kunnen brengen naar een ander deel van het holografisch heelal. Een dergelijk heelal gedraagt zich als een eeuwig roterend tijd-torus-heelal. Een dergelijke transformatie in het hologram voorkomt dat we door de ruimte moeten reizen zoals dat nu gebeurt. Dat schiet niet op. Maar mijn uitwerkingen leggen bloot dat waar we ook terecht komen in het holografische heelal, we telkens een heelal zullen aantreffen dat er als een versneld uitdijend Big Bang heelal uitziet; dit zal echter met een andere versnelling uitdijen. Toch zullen we tegen die tijd weten dat dit  het versneld uitdijen van het heelal bedrieglijke dynamiek is.

Al langer bestonden er opvattingen over een heelal dat als hologram opgevat kon worden. Maar een formule voor de dynamiek ontbrak. Het enige dat er toe aanleiding gaf was dat de eenheid van oppervlak, is uitgerekend voor één bit. Wie ‘bit’ zegt, zegt energiepakketje, maar of dat voor de glad-continue  ruimtetijd van Albert Einstein geldt, is tot nu toe niet bewezen: Massa buigt wel ruimte en andere nabije massa’s  volgen die buiging, maar dat gebeurt ogenschijnlijk zonder bekendheid over verdere details van ruimte. Licht in het vacuüm (ruimte)) blijkt al wel uit energie-pakketjes te bestaan. De vraag is dus of ruimte zelf ook uit energie-pakketjes bestaat. Dit moet blijken uit experimenten. Het Fermi-lab is daarmee begonnen door een ‘holo-meter’ te bouwen.

De kern van mijn nieuwe formuleringen vertalen zich in een roterende licht-torus die het gevolg is van een wisselwerking tussen kwantumzwaartekracht en sub-kwantum-informatie uit een gebied beneden de Planckschaal. Die is bepaald door ‘platte donkere deeltjes’, die zich gedragen zich als ‘duo-deeltjes’ met een onderling gemeenschappelijk draaiingsmoment (spin). Deze ‘duo-deeltjes’ staan bloot aan rotatie-versnelling in een torus. Die ‘duo-deeltjes’ heb ik duonistische neutrino’s genoemd omdat het de bouwstenen van het holografische heelal zijn. Het zijn eigenlijk meer tijdsdeeltjes dan ruimte-deeltjes. Dat wil zeggen: Experimenten moeten meer worden toegespitst op detectie van asymmetrie in de tijd dan op het meten van vaste deeltjes (zoals ‘wimps’ voor donkere materie).

Er zijn talloze artikelen door mij geschreven in de aanloop naar dit artikel. Dat gaat terug tot een nieuwe formule voor donkere energie uit 2004 die ik in 2009 publiceerde. Daarbij had ik zowel het heelal als de zwarte gaten daarin, in een gedachtenexperiment binnenstebuiten gekeerd. Die formule kon worden uitgesplitst in kwantumzwaartekracht en donkere materie-kracht. Stapsgewijs heb ik daarna mijn artikelen uitgewerkt en tenslotte de formule gevonden waarmee ik de vergelijkingen van relativistische ruimtetijd ben gaan veranderen in een dynamiek van een roterend holografisch heelal. Een dergelijk heelal omvat al direct alle mogelijke parallelle heelallen die bij het huidige conservatieve versneld uitdijende Big Bang-heelal buiten het heelal liggen. Die perceptie lijkt me achterhaald. Daarom breng ik dit in de publiciteit. Mijn bevindingen uit mijn artikelen kunnen het af zonder een snaar- of M-theorie. Mijn taal voor de artikelen is die van natuurkundige wiskunde van puntdeeltjes.

Auteur: ing. Dan Visser, M. Ruyshof 20, 1333 JL Almere, Netherlands; telefoon: +31 (0)36 54 99 701.

Datum: 26 december 2015

For Further details, or an overview of all of my articles, look at: www.vixra.org/author/dan_visser

Contact: Ing. Dan Visser, Almere the Netherlands; email dan.visser@planet.nl / phone +31 (0) 36 54 99 701.

Website Ing. Dan Visser: Last update: Mei 12 2016. This website is owned by Dan Visser (DAN), who is an independent cosmologist and Art-painter (retired).

  

Ilustration: Rotating  Time-Torus Holographic-universe (rTTH) described in the Double Torus Theory (DTT). 

   

One of DAN's paintings from 2013: "New Cosmology"; acryl on canvas; framed in sophisticated at 144 x 124 cm,  dedicated to King Willem-Alexander and Queen Maxima of the Netherlands due to the installation of the King. The 'listing-price' is on special request.

Special Sales.

For Sale: Four of DAN's extraordinary paintings at his home (acrylic on canvas, 100 x 120 cm and painted from 2008 till 2011); sophisticated framed-in by spanisch frames of 136 cm x 146 cm.  The paintings relate strongly to my New Cosmology (DTT). The 'asking-price' 225,000 Euro per painting (two-hundred-twenty-five-thousand).

For Sale: My 'asking-price' for the author-rights of my vixra science-articles is 157,000 Euro (hundred-fifty-seven-thousand); ask-price is before dutch tax.

For Sale: My style-name Duonisme® is for sale for 125,000 Euro.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DDHSGkyevUk&feature=youtu.be.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=un-t0f0IFfo

Twitter: @DANheelal

My art and vixra-articles are related to my New Cosmology.

My Art-style is registered as 'Duonisme®' (this name is for sale). What is 'Duonisme ? I explain as follows: Not only 'dualism' (particle and wave) is part of the perception of the universe (quantum-theory), but also 'sub-quantum dynamics' (events which are caused by 'tiny energies and time smaller than the Planck-time'), just as I described in my new cosmological theory of the Double Torus Theory. That determines the physical reality! I refer to two other art-painters in history, Pablo Picasso and Salvador Dali, who were not binded by one painting-style and understood what new developements in Art mean. Where Picasso was the one who understood the psychology in Art, it was Dali who adored the discovery of General Relativity by Einstein. Contrarily I am inspired by my 'duonisme' of the Double Torus Universe, which performs an eternal rotating holographic universe.  

Special items:

  

Left: "Torus Flamingo", this painting is a real collectors item!! Acrilic on canvas, 40 x 50 cm, FOR SALE ('listing-price') 3,500 Euro, painted in Spain. The painting symbolizes the crises in Spain. Spain will survive. The painting is framed-in sophisticated in a modern black-gold frame. Right: 'Barbados Waves', acrylic on paper, 30 x 40 cm, framed-in in 40 x 50 cm gold-coloured frame and for sale for ('asking-price') 2,950 Euro (this painting is part of my Barbados-collection (9 pieces) ). The complete Barbados-series is for sale! The nine pieces are shown further on this webpage. 

For Sale (showing below): The painting at the left is a pre-version painted in 2012 ahead of my sub-quantum paintings painted a year later (2013) in Spain. The painting on the right was a year before (2011).

  
On the left: Th painting is from 2012 and called: 'Deeper Quantum World', 30 x 40 cm, acrylic on paper (framed-in in a black frame, 40 x 50 cm) and for sale ('listing-price') 2,150 euro. On the right: The painting is from 2011 and called 'Parasols in the heat', acrylic on panel, 33 x 47 cm (framed-in in a black-cold coloured frame) and for sale ('listing-price') 2,500 euro.
 
'Duonism' in action.
For Sale (showing below): The collection of the sub-quantum world (as I said painted in Spain in 2013).
This subquantum-collection is for sale for ('listing-price') 3,150 euro each; four left for sale ('asking price') 11,125 euro. All framed-in in silver-coloured frames.
123
          456
1-Sub Quantum World (not available; in private collection)   2-Sub Quantum Dynamics (not available; in private collection)   3-Small and Large Blackhole   4-Dark Energy Space   5-Recalculating Dark Matter   6-Happy Dark Matter World.  The paintings are painted in acryl on paper. These paintings (32 x 45 cm) are framed (52 x 73 cm) in siver-coloured frames.
For Sale (showing below): My Bardados Collection from 2011 ! (painted in Barbados).
(1)(2)(3)
(4)(5)(6)
(7)(8)(9)
The paintings (1) (2) (3) acrilic on canvas-panel; 29 x 38 cm; black-gold-coloured framed-in;
('gallery-asking-prices') each 4,525 Euro, or 13,000 Euro all three.
(1) Flying Fish in the Sun; (2) Barbados Frequencies; (3) Moon in Barbados
The paintings (4) (5) (6) (7) (8) (9) are acrilic on paper; 30 x 40 cm; cold-coloured framed-in;
('galleray-asking-prices') each 2,950 Euro, or 15,000 Euro all six.
(4) Fishes at the Beach; (5) The Beach Terras; (6) Chattel Village; (7) Hairy in his boat; (8) Sailboat at the Beach; (9) Tourist Boat.
For Sale: A few of my early cosmological paintings !
This cosmological collection is for sale ('gallery-asking-prices') 1,950 euro each; all three for 5,200 euro.
(1)(2)(3)
(1) Wave of the 21-st century (aquarel op panel, 1999), 50 x 60 cm; (2) Astronomcal Rose (aquarel op panel, 1998), 50 x 80 cm;
(3) Neutrino' pass through everything (mixed technique on paper 1998), 90 x 100 cm.

Some mathematical clips may be interesting:

http://www.youtube.com/watch?v=vEWa1spDnME&hl=nl
http://www.youtube.com/watch?v=1yJ5EvV0K70&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tcMCou6CrK4

An interesting spiritual clip that connects the new cosmology of the Double rus Universe to the consciousness of people is: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1-4zdmd0TNU

My latest paper of June 27 2015 descibes three shapes of three kinds of rotations in the rotating Time-Torus-Universe (rTTU). This triggered me towards a picture of a 'crop-circle in Italy'. The picture shows three clock-rings, which could represent the three kinds of rotations in the rTTU. This I find extraordinary remarkable, because the inner-clock-ring repesents a kind of turnable ring, which migt adjust the rotation of the light-torus emerging from a rotating quantumgravity-torus inside. That middle-clock-ring might be adjustable by the rotating dark matter-torus. See for yourself at https://www.youtube.com/watch?v=K0SLQ4NjLx4&feature=youtu.be (it is the part about the fifth circle-explanation in the video)

Dan and Nydia

 

Nydia M. de Keyzer and Dan Visser, married on July 22 2008.

This website is hosted by webspacedesign. The content of this website is written by Dan Visser. The content considers Dan's articles, paintings, images, illustrations and references, owned and edited by Dan Visser. Therbye must be noted that in one of the vixra-papers the expression 'Twin-Tori cosmological Model' is used; in that specific case the information is mutual towards Christopher Fopher Forbes (UK) and myself, because of a temporarilly co-operation by email-contact.  Since the beginning of 2011 the contact unfortunately got lost. After I produced a lot articles myself (up to 44) a re-entrance of the contact with Chris happend by totaly surprise. We exchanged information to fill up the gap. So therefore all rights concerning the original findings of Dan Visser are reserved by Dan Visser, Almere, the Netherlands, which covers the most of Dan's articles.

This website is updated regularly. Read  the 'juridical terms' http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=20.