DAN's Univers+Art
Dan's Art (Duonisme)
DAN's Art (darkfield)
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
DAN's Biografie
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

Dan's Art (Duonisme)

Duonistisch Realisme.

Mijn schilderijen zijn doorgaans figuratief en ik plaats ze daarom onder de noemer duonististisch realisme. Toch verdient dit enige toelichting, want het woord "duonistisch" is nieuw in de kunstwereld.

Wel is het woord 'dualisme' bekend. Dit wordt gebruikt in de politiek wanneer besluitvorming afhanjkelijk van de omstandigheden tweeledige praktische gevolgen heeft. Maar dit 'dualisme' is eigenlijk een term die uit de natuurkunde komt, namelijk als licht onder bepaalde omstandigheden zich als golf gedraagt en onder andere omstandigheden als deeltje. In de wereld van zeer kleine deeltjes, de kwantumwereld, is dit het 'dualisme' waarmee het zichtbare wereldbeeld bepaald wordt.

Een "duonistisch" wereldbeeld gaat echter dieper dan de kwantumwereld. Het gaat uit van een verfijning van die kwantumdeeltjes. Degelijke extreem kleine deeltjes heb ik 'duo-bits' genoemd, die meer te beschouwen zijn als informatiedeeltjes. Deze hebben een plaats in mijn nieuwe Hologram Heela Model, de Hologram Carrousel. In dat model doet extra zwaartekracht mee als "donkere materie kracht', waarvan ik stel en bewijs dat die uit het domein onder de Planckgrens komt. Die grens is er in het bestaande Big Bang Heelal Model, maar niet in het model van de Hologram Carrousel, ook wel RHTU genoemd (Roterend Torus Hologram Universum). Met andere woorden: "Duonistisch Realisme" gaat over een dieper wereldbeeld dat leidt tot het ontbreken van een oorsprong van het heelal (geen Big Bang heelal)

Daarom is 'Duonisme' de combinatie van 'dualisme en donkere materie kracht'. Dit maakt veel mijn schilderijen doorgaans figuratief, ook al lijkt er soms sprake van abstractie. Om die diepere wereld van verfijning toch te laten zien heb ik daar een collectie schilderijen van gemaakt.  

 123  456

1-Sub Quantum World (not available anymore; in private collection)
2-Sub Quantum Dynamics (not available anymore; in private collection)
3-Small and Large Blackhole
4-Dark Energy Space
5-Recalculating Dark Matter
6-Happy Dark Matter World.