DAN's Univers+Art
DAN's Art (darkfield)
Dan's Art (Duonisme)
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
DAN's Biografie
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe
Nieuw Heelal Model
Vixra Artikelen

DAN's Univers+Art

(page for english http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94)

 

DAN's Art

 

Dan Visser, Almere, Nederland

Mijn schilderijen en nieuwe heelal-model.

ONAFHANKELIJK KOSMOLOOG EN SCHILDERIJ-KUNSTENAAR

.

Dan Visser (DAN) April 2020.

Bekijk mijn Schilderijen!

Gebruik de menu-knoppen:

DAN's Art (..).

PRIJZEN OP AANVRAAG

Bezichtiging op afspraak. Kopers kunnen contact opnemen per telefoon: 036 54 99 701, (vanuit het buitenland +31 36 54 99 701), of via e-mail: dan.visser@planet.nl.

Een aantal schilderijen van DAN

Toelichting.

Er zijn nauwelijks kunstenaars die vanuit de invalshoek van fysische kosmologie schilderen. Dat doe ik wel. Dit maakt mijn schilderijen bijzonder interessant voor verzamelaars, musea en wetenschappelijke instituten.

Nieuw heelal model.

Ik heb een nieuw kosmologisch model voor het heelal uitgewerkt. Dat is niet gebaseerd op een Big Bang (het begin van ruimte en tijd) maar een fundamenteel Roterend Torus Hologram Universum (RTHU). Dit RTHU omvat meerdere Big Bang heelallen die onderling verschoven zijn. Deze zijn gelokaliseerd in de roterende torus die hologrammen omvat. We hebben het hier over gematerialiseerde hologrammen. Dat houdt in dat die de indruk van een echte werkelijkheid geven, maar in feite bestaan uit samenhangende roterende informatie. Dit heb ik vastgelegd in een serie in cascade geschreven artikelen. het betekent dat het resultaat in elk vorig artikel mijn inspireerde tot een volgend artikel. De kern van het RTHU model is op dit moment: Mijn formules voor donkere energie (Y), donkere energie kracht (Fde)2, donkere materie kracht (Fdm)2, kwantumzwaartekracht (FNG=1)2 en de Hologram Tensor! De Hologram Tensor vervangt de Planckgrens en is een formule die verstrengelde deeltjes én kracht in het veld van Planck-energie produceert, maar tegelijkertijd ook de oorzaak afdwingt voor verandering van die verstrengeling. Ik heb daarvoor kleinere puntdeeltjes bedacht dan gebruikelijk is in andere heelaltheorieën en die ik ‘duo-bits’ ben gaan noemen. Het zijn “tijdsdeeltjes”. Deze zijn de oorzaak van het ‘instantaan’ veranderen van kwantumtoestanden. Sinds begin 2009 tot juni 2020 heb ik 63 artikelen gewijd aan het analyseren van mijn model. Daarbij heb ik  ook meegenomen allerlei verwijzingen naar experimenten en waarnemingen. Dat moest buiten de gevestigde instituten om, omdat voornamelijk het loslaten van de Planckgrens nogal op verzet stuit bij instituten (institutioneel vindt men dat alles onder de Planckgrens niet zinvol is; en daar ben ik mee oneens, dus heb ik het domein onder de Planckgrens er bij genomen in de fysische werkelijkheid). Maar ook dat men bij de voorstelling van een hologram-heelal steeds vasthoudt aan een klassiek Big Bang-heelal is een blokkade voor mij. En bovendien dat het een hologram-heelal is dat roteert! Toch is inmiddels bekend geworden dat er een disbalans bestaat (2%) in een aantal spiraalstelsels dat de ene of de andere kant op draait. Eigenlijk zou dat gelijk moeten zijn in aantal. De disbalans houdt in dat het vroege heelal heeft moeten roteren. En dat heb ik in mijn artikelen dan ook al voorspeld. En zelfs dat het heelal (ten gevolge daarvan) in het heden ook moet roteren als men dat beschouwd als een roterend hologram als onderdeel van het RTHU. Mijn artikelen staan in een geregistreerd archief van de UK:

www.vixra.org/author/dan_visser.

Mijn schilderijen.

Het nadenken over een andere fysische oorsprong, vorm en dynamiek van het heelal heeft zich ook vertaald in een aantal schilderijen in verschillende stijlen. Maar vanuit voor 2009 dateren ook veel vroegere schilderijen (gesigneerd met DAN, Dan Visser of Danny Visser). Ik ben begonnen met het maken van schilderijen in 1965 (nog zonder artikelen). Dit waren stillevens, mensen en landschappen in een Aardse context. Maar op den duur veranderede dit in het schilderen van "verschillende landschappen door elkaar heen" (dat was in jaren 1990). Steeds meer besefte ik dat fysische werkelijkheden in tijd verschoven konden zijn. Tenminste, mits ze zich in een roterende fysisch overkoepelende werkelijkheid bevonden. In die oorsprong heeft tijd niet echt een begin. Later ben ik daarover met standaard algebra en natuurkundige dimensies, én een alternatief idee voor het behoud van informatie in het heelal, artikelen over gaan schrijven. Dit noemde ik mijn gedachten-experiment en dat leidde tot een reeks van schilderijen. Het rationele en artistieke zijn dus een combinatie in mijn persoonlijkheid.

     Deze website is bijgewerkt op 20 Juni 2020All rights reserved Dan Visser. Almere. Netherland.

This website applies juridical terms (see menu-button at the left of this page).