DAN's Univers+Art
DubbelTorusTheorie
Verbrokkeld Vacuüm
DAN's CosmologyArt
DAN's Biografie
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN's Univers+Art

(for english go to http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94)

Dan Visser, Almere, Nederland

Deze website gaat over mijn nieuwe heelal-model en schilderijen.

Ik ben gepensioneerd wetenschapper en tevens schilderij-kunstenaar.

Nieuw heelal model.

Mijn naam is ing. Dan Visser, wonend in Almere, Nederland. Ik heb een nieuw model voor het heelal voorgesteld. Dat model is het gevolg van theoretisch fysisch-kosmologisch onderzoek buiten de universitaire instellingen om. Mijn onderzoek ligt vast in een geleidelijk opgebouwde serie artikelen in het vixra-archief in de UK. Behalve de ontwikkeling van een nieuw heelal-model ben ik ook schilderij-kunstenaar. Daarbij laat mij daarbij inspireren door mijn eigen nieuwe heelal-model. Dat model wil ik promoten en erop wijzen dat CERN achterloopt met inzichten in een nieuw kosmologisch model. CERN is niet meer up-to-date door te blijven denken dat LHC-botsingsproeven de Big Bang nabootsen, want de Big Bang is geen ‘echte fysische oorzaak’ van het heelal. In mijn nieuwe heelal-model wordt een Big Bang-heelal aangedreven door het roterend torus-hologram. Een ‘torus’is opgeblazen ringvorm al dan niet met een klein leeg middengebied (zoals een donut). Die torus-aandrijving noem ik RTHU (‘Roterend Torus Hologram-Universum’). Daarmee stel ik dus, dat het Big Bang-heelal niet vanuit zichzelf is ontstaan (dus als zelfstandig heelal), maar het gevolg is van de rotatie van het RTHU. We leven dus eigenlijk in een ‘emergent’ Big Bang-heelal, dat uit een ‘hoger orde heelal’ voortkomt: Het RTHU. Het Big Bang-heelal bestaat dus wel, maar wordt door een andere oorzaak aangedreven dan door een plotseling begin van tijd. De roterende torus zit vol verschoven Big Bang-heelallen. Daarom vind ik, dat astronomische waarnemingen en astrofysische interpretaties (en CERN onderzoek) veel meer binnen de kaders van het RTHU beschouwd zouden moeten worden. Dat gebeurt (nog) niet, want institutionele wetenschappers ‘zitten vast’ in de onverbrekelijke ‘kwantum-informatie’. En dat is te beperkt. In het RTHU bestaat er een onderliggende schaal buiten de gangbare fysica om, een domein dat ik typeer als domein van ‘duo-bits’ onder de Planckschaal. Mijn ‘duo-bits’ maken de constante vacuümenergiedichtheid variablel door een netwerk van roterende sub-kwantum 'tori'. Dat netwerk beslaat een veel groter universum dan in de huidige kosmologie verondersteld wordt.

Ik als auteur-wetenschapper en schilderij-kunstenaar.

Ik maak mijn schilderijen geďnspireerd door mijn eigen nieuwe heelal-model. Mijn inspiratie voor het maken van die schilderijen is door de tijden heen wel veranderd. Het begon met "wat ik zag" aan materialistische werkelijkheid. Maar "denken over het heelal" kwam daar na verloop van tijd bij. Dat leverde inspiratie op voor het schilderen van "landschappen in het heelal". Maar het "denken over het heelal" bleef doorgaan en leidde tot het vinden van "nieuwe inzichten”. Die heb ik vastgelegd in mijn viXra-artikelen, een pakket artikelen waarbij elk volgend artikel een nieuw uitgewerkt onderwerp beschreef. Tussendoor leverde dat inspiratie op voor het maken van schilderijen. Maar geleidelijk ontstond er een nieuw perspectief voor een "nieuw heelal-model". Daarin is de oorsprong van het heelal "geen Big Bang" meer, dat wil zeggen ‘geen begin van tijd’, maar een universum met 'roterende tijd’ en 'verbrokkeling van de kwantum-eenheid in 'duo-bits'. De feitelijke werkelijkheid kan beter begrepen worden volgens "verfijnde roterende informatie-veranderingen". Daaruit  ontstaan toegankelijk parallelle Big Bang-heelallen. En die zijn allemaal bereikbaar. Dat levert telkens nieuwe inspiratie op voor het maken van schilderijen. Voor zover ik weet zijn er geen kunstenaars in de kunsthistorie die een "nieuw model voor het heelal" hebben beschreven en daar zelf inspiratie uit haalden voor het maken van schilderijen. Dat doe ik wel.

Wat betekent mijn nieuwe heelal-model?

Mijn nieuwe heelal-model verwerpt het Big Bang-heelal als zelfstandig heelal. Daarvoor in de plaats heb ik het RTHU geintroduceerd (Roterend Torus Hologram Universum).  Het RTHU is fundamenteler dan het zelfstandige Big Bang-heelal, dat op het 'begin van tijd' (en ruimte) is gebaseerd. De implicatie is dat mijn nieuwe heelal-model parallel 'verschoven' Big Bang-heelallen genereert, zodat we in een 'emergent' Big Bang-heelal leven en ook in die andere heelallen kunnen komen. Het RTHU is de aandrijving voor het 'emergente Big Bang-heelal'. De diepere essentie is dat in het RTHU processen op een verfijndere manier in tijd en ruimte worden omgezet dan in het zelfstandig Big Bang-heelal.

Hoe ziet een schilderij van mij er dan uit?

Mijn schilderijen ademen de perceptie van 'nieuwe kosmologie'. Ze zijn figuratief, maar dan wel volgens een 'nieuwe perceptie van werkelijkheid', en dat kan voor sommigen niet-figuratief, maar abstract overkomen. Op deze pagina toon ik u vijf van mijn grote schilderijen, iets verderop. Wellicht zijn mijn schilderijen meer dan interessant voor collectioneurs vanwege een 'nieuwe kijk op werkelijkheid'. Ik heb mijn hele leven geschilderd naast wetenschappelijk actief geweest te zijn. Nu ben ik  gepensioneerd en onafhankelijk kosmoloog. Het is nooit te laat om bekend te worden.

Met vriendelijke groet,

DAN (Dan Visser, Almere, Nederland, T: 0365499701)

 

Ing. Dan Visser (*1947), Almere, Nederland

(foto's gemaakt Mei en Juni 2018 door Nydia de Keyzer).

Artikelen-overzicht: http://www.vixra.org/author/dan_visser

Ontwikkeling van mijn RTHU gaat verder dan kwantum-eenheid.

Het Big Bang-heelal is niet met "het begin van tijd" begonnen. De echte oorsprong van het heelal is een 'Roterend Torus Hologram-Universum' (RTHU). Dat wil zeggen: De structuur is een 'hologram' (informatiedichtheden), de vorm een torus, en die torus roteert. En dat 'roteren', is een nieuw inzicht. Die torus-rotatie zorgt er voor dat er een Big Bang-heelal uit voortkomt: Een 'emergent' Big Bang heelal. Het Big Bang-heelal is dus niet fundamenteel. En dat is de essentie van mijn nieuwe heelal-model. Het sluit aan op nieuwe inzichten in de fysica. Daarin is 'gewone' zwaartekracht ook niet fundamenteel, maar het gevolg van veranderende informatiedichtheden op de horizon van een omsloten volume ('emergente zwaartekracht'), een theorie die vrij nieuw is en beschreven door Prof. Dr. ErikVerlinde, hoogleraar UvA-NL. Daarbij wordt 'donkere zwaartekracht' in verband gebracht met met 'rekbare' donkere energie (elastisch). Ook wordt 'donkere zwaartekracht' direct afgeleid uit 'gewone zwaartekracht. Maar het Big Bang-heelal heeft in die theorie nog steeds een 'begin van tijd' ook al heeft het een holografische fase als oorsprong. Er is geen nieuw model voor het heelal waarin die holografische fase nader gepreciseerd is. Dat doet mijn nieuwe heelal-model wel door 'roterende verfijndere tijd' toe te laten die inwerkt op verbrokkelde Planckoppervlakken. Daardoor wordt sprake van direct toegankelijke parallelle emergente Big Bang-heelallen. In mijn recenste artikel http://vixra.org/abs/1807.0094 schrijf ik daarover. Ik heb er ook een boekje geschrveven, over hoe mijn nieuwe heelal-theorie tot ontwikkeling is gekomen en hoe ik in wisselwerking met het maken van schilderijen die perceptie heb ontwikkeld. Mijn boekje kan besteld worden via mijn emailadres dan.visser@planet.nl .

Het overzicht van mijn artikelen is te zien op http://vixra.org/author/dan_visser

Mijn recentste artikel heeft als titel en inhoud:

TOP-SECRET: Emergent Big Bang-Universe.

Dan Visser’s vixra-articles are to change cosmology.

Author: ing. Dan Visser, Almere, The Netherlands (retired independent cosmologist)

Date: July 2 2018

Abstract.

The Big Bang is not a stand-alone beginning of the universe that came to life with the beginning of time. Originally, or so to say more fundamental, the Big Bang-universe is emergent. The existence of the Big Bang-universe is due to a ‘Rotating Torus Hologram-Universe’ (RTHU). We actually live in a RTHU. What we observe as a stand-alone Big Bang is by residue the CMB, but in fact it is an information-field of the RTHU. This is the main result of my theoretical research wherein the cognition of the origin of the universe is extended to refined time and a subdivision of the quantum-unit. I call this new perception Double Torus Theory (DTT). More theoretical evidence shows the cause why matter is dominant over anti-matter, why virtual particles go in and out of vacuum, but most of all that the total CMB rotates with 29 km/h.

(1) http://vixra.org/author/dan_visser | Contact: dan.visser@planet.nl | T: 0365499701

 

De Schilderijen van DAN.

Een aanwinst voor verzamelaars.

Uniek vanwege mijn nieuwe heelal-theorie:

Het Roterend Torus Hologram-Universum (RTHU)".

     

  Ing. Dan Visser (* 1947), Almere, Nederland, gepensioneerd, onafhankelijk kosmoloog en schilderij-kunstenaar.

Mijn recenste schilderij heet: "Cosmic Change" (2018), 120 x 100 cm, acryl op canvas, luxueus ingelijst (144 x 124 cm), en te koop, evenals mijn andere 'vroege' en 'latere' schilderijen:

Bezichtiging op afspraak:

Gegadigden kunnen contact opnemen per telefoon: 036 54 99 701 (vanuit het buitenland +31 36 54 99 701) of via e-mail: dan.visser@planet.nl.

Richtprijs collectie.

Mijn collectie eigengemaakte schilderijen bestaat uit rond de 65 schilderijen op dit moment, waaronder de grote schilderijen, zoals boven zichtbaar in de foto's. De collectie omvat ook 'vroegere' schilderijen die wat kleiner zijn. Het geheel is beschikbaar voor verkoop. De richtprijs is 950.000 euro, maar daartoe  behoren ook de auteursrechten van mijn wetenschappelijke artikelen over mijn nieuwe heelal-model ("Het Big Bang-heelal wordt aangedreven het roterend torus hologram-heelal") en mijn schilder-stijlnaam (duonisme®). Mijn schilderijen kunnen ook afzonderlijk worden gekocht voor een nader te bepalen prijs. Mijn (recente) grote schilderijen zijn 100 x 120 cm op hoge kwaliteit canvas op raam gespannen, met hoogwaardige acryl geschilderd en luxueus ingelijst (buitenmaat 125 x 144 cm). Voor meer details, kijk ophttp://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23.

Kleinere schilderijen van DAN:

http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=65; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=58; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=57; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=60; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=16

     Contact: Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, 

Info: dan.visser@planet.nl | artikelen ondergebracht in: http://www.vixra.org/author/dan_visser |

of de mirror-site www.rxiv.org/author/dan_visser.

Deze pagina is bijgewerkt op 3 December 2018Alle rechten voorbehouden aan Dan Visser. Almere. the Netherlands. This website applies detailed juridical terms (see menu-button at the left of this page).