DAN's Univers+Art
DAN's Art (darkfield)
Dan's Art (Duonisme)
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
DAN's Biografie
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe
Nieuw Heelal Model
Vixra Artikelen

DAN's Univers+Art

(page for english http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94)

 

DAN's Art

 

Dan Visser, Almere, Nederland

Mijn schilderijen en nieuwe heelal-model.

ONAFHANKELIJK KOSMOLOOG EN SCHILDERIJ-KUNSTENAAR

.

Dan Visser (DAN) April 2020.

Bekijk mijn Schilderijen!

Er zijn geen of nauwelijks kunstenaars die fysische kosmologie gebruiken als inspiratiebron voor schilderijen. Dat doe ik wel. Dit maakt mijn schilderijen interessant voor verzamelaars, musea en wetenschappelijke instituten.

Gebruik de menu-knoppen aan de linkerkant op de webpagina met de aanduiding:

DAN's Art (....).

(PRIJZEN OP AANVRAAG)

Bezichtiging op afspraak. Kopers kunnen contact opnemen per telefoon: 036 54 99 701 (of vanuit het buitenland +31 36 54 99 701), of via e-mail: dan.visser@planet.nl.

 

Schilderijen van DAN

Nieuw heelal model.

Mijn nieuwe kosmologisch (heelal) model is niet gebaseerd op een Big Bang als begin voor het heelal (het begin van ruimte en tijd), maar is een veel fundamenteler Roterend Torus Hologram Universum (RTHU). Het RTHU is een "Carousel van Hologram Heelallen" en omvat meerdere onderling ten opzichte van elkaar verschoven Big Bang heelallen.

De hologrammen geven de indruk gematerialiseerde Big Bang heelallen te zijn en dat betekent dat de meeste bestaande formules voor het Big Bang-heelal gewoon in tact kunnen blijven. Maar, in feite zijn alle objecten, structuren (groot en klein) en het vacum waarin deze zich bevinden, samenhangende roterende informatiedichtheden, Dat geldt ook voor het vacuum zelf.

Nu zijn er vernieuwende (institutionele) theorien, bijvoorbeeld die met "snaren" (in plaats van puntdeeltjes) die voorspellingen doen voor een holografisch begin van het heelal. Maar een nieuw kosmologisch model voor het heelal als geheel blijft uit. Daarom heb ik als tegenhanger de afgelopen jaren (2004, 2009 tot heden) juist met basisbeginselen, zoals algebra (ook voor de uitbreiding van dimensies), samen met een alternatief idee voor het behoud van informatie in het heelal, en het vervangen van de Planckgrens in het Big Bang heelal door een Hologram Tensor, mijn heelal model (RTHU) onderbouwd. In die Hologram Tensor worden 'duo-bits' centraal gesteld. Dit zijn "subkwantum informatie deeltjes" die de kwantumverstrengeling veranderen. Het zijn tot beter begrip 'tijdsdeeltjes', die "tijdsprongen" in het nieuwe kosmologische RTHU-model genereren. Die dynamiek uit zich als rotatie van de onderling verschoven hologrammen. Dat geldt voor zowel het vroegere heelal als het heelal in de tegenwoordige tijd.

De ideologie rondom mijn RTHU kosmologisch heelal model heb ik vastgelegd in een serie in cascade geschreven artikelen. Ik heb dit buiten de gevestigde instituten om gedaan, omdat het loslaten van de Planckgrens al decennia op verzet stuit (institutioneel vindt men dat alles onder de Planckgrens niet zinvol is. Daar was en ben ik het niet mee eens.

Ik krijg het gelijk aan mijn kant. Want, inmiddels is bekend geworden dat er een disbalans van 2% bestaat in 200.000 gemeten spiraalstelsels, waarvan een deel de ene kant en een ander deel de andere kant op draait (bij de Noordpool een draaing tegen de klok in en bij de evenaar met de klok mee). Dit zijn waarnemingen gedaan door de projecten SDSS, Pan-STARRS en Hubble-satelliet. Het duidt op een rotatie (met verschillende assen) van het vroegere heelal.

Maar, er zijn inmiddels ook waarnemingen gedaan die blootleggen dat de uitdijingsnelheid van het heelal, die wordt weergegeven door de Hubble-constante (H0), groter is in het tegenwoordige heelal (waarnemingen door de projecten HOLiCOW en SHOES) vergeleken bij het vroegere heelal (waarnemingen door de Planck-satelliet en DES). Beide waarnemingen passen goed in het door mij veel groter voorgestelde nieuwe kosmologische model (Roterend Torus Hologram Universum).

Ga voor mijn artikelen naar: www.vixra.org/author/dan_visser.

 

Over mijn kunst.

Mijn Nieuwe Cosmologische Ideologie leidt tot een andere oorsprong, vorm en dynamiek van het heelal en heeft zich vertaald in een aantal schilderijen in verschillende stijlen, ook van vr 2009, gesigneerd met DAN, Dan Visser of Danny Visser). Mijn ideologie leidt tot andere opvattingen over "tijd".

Het begon met het maken van schilderijen in 1965 (nog zonder artikelen). Dit waren stillevens, mensen en landschappen in "Aardse" context. Maar op den duur veranderede dit in het schilderen van "verschillende landschappen door elkaar heen" (in jaren 1990). Steeds meer zag ik dat fysische werkelijkheden in tijd verschoven konden zijn, tenminste, mits ze zich in een roterende fysisch overkoepelende werkelijkheid zouden bevinden. Een dergelijke oorsprong heeft geen tijd-begin. Later ben ik daarover met standaard algebra en natuurkundige dimensies, n een alternatief idee voor het behoud van informatie in het heelal, plus het vervangen van de Planckgrens voor een Hologram Tensor, artikelen over gaan schrijven. Mijn peroonlijkheid heeft hierdoor een sterke verwevenheid tussen het "rationele" en het "artistieke".

Deze website is bijgewerkt op 17 Juli 2020.  All rights reserved Dan Visser. Almere. Netherland.

This website applies juridical terms (see menu-button at the left of this page).