DAN's Univers+Art
DAN's Art (darkfield)
Dan's Art (Duonisme)
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
DAN's Biografie
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe
Nieuw Heelal Model
Vixra Artikelen

DAN's Univers+Art

(page for english http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94)

 

Nieuwe Kosmologische Ideologie

 

en

 

DAN's Kunst

 

Dan Visser, Almere, Nederland

Mijn nieuw heelal-model en schilderijen.

ONAFHANKELIJK KOSMOLOOG EN SCHILDERIJ-KUNSTENAAR

.

Dan Visser (DAN) *1947 (foto: April 2020).

Nieuw Heelal Model

In een persoonlijke studie heb ik nieuw heelal-model voorgesteld: Het Roterend Torus Hologram Universum (RTHU). Daarin breek ik met de Planckgrens. Die heb ik vervangen door een Hologram Tensor. Daarin wordt een koppeling met donkere materie kracht en donkere energie gemaakt. Het heelal wordt daardoor een roterend informatie-heeleal veroorzaakt door sub-informatiedeeltjes die als tijdsdeeltjes (of tijd-kristallen) fungeren en die ik de naam duo-bits heb gegeven. De informatie verandert door de rotatie van het hologram-heelal. Het idee van de Big Bang van het heelal is daardoor niet langer vol te houden, volgens bewijs van diverse satelliet-waarnemingen en laboratorium-experimenten. Het universum bestaat eigenlijk uit een reeks van roterende gematerialiseerde hologrammen, de hologram carrousel, en dat zijn we Big Bang heelal gaan noemen. De Big Bang als het begin van ruimtetijd bestaat niet en moet worden vervangen door het RTHU. Lees de meest recente artikelen:

http://vixra.org/abs/2008.0034 en http://vixra.org/abs/2007.0037 en mijn artikelen-overzicht: http://vixra.org/author/dan_visser

 

International Letter from Dan Visser

I am a 72 year-old Dutch scientist/cosmologist/artpainter, ing. D.C.M. Visser (DAN) born in 1947, living in Almere, the Netherlands, claiming the Universe didn't start with the Big Bang, but is a Rotating Torus Hologram Universe (RTHU). Remarkably rightness seems to be on my side, because observations of the HOLIiCOW-project and the SDSS/Pan-STARRS/Hubble-projects confirm my RTHU-ideology.

In a personal long-term study, that started in 2004 and was extended by in cascade written articles from 2009-2020 at present[1], my new cosmological model argued the RTHU is rather a "Hologram Carousel", which encloses many mutual shifted materialized holograms, which are interpretated as Big Bang universa, all embedded in a rotating torus-geometry. Thereto I replaced the Planckborder (boundary) by a Hologram Tensor. This new tensor should correct the energy-tensor of Einstein’s field equation. Accordingly I have to make a special remark that characterizes this email to the Nobel-committee.

“My new cosmological ideology is treated as “insane”, but I will never accept that. Current peer-review archives neglect everything that does not confirm the classical Big Bang Universe. This means nowadays the current cosmology is completely in crises due to a lack of syntentic view on experiments-results and observational-interpretations.

For example: The discovery of time-crystals in laboratory is still put in perspective of the classical Big Bang Universe, while it has to be interpreted within a rotating hologram universe. More precisely: Dr. Frank Wilczek (Nobel Laureate) pretended to came up with the idea of time Crystals in 2012, while I earlier already wrote a paper in january 2011 in which I stated and calculated the energy of only time-dependent extreme tiny particles (mt = 2.6 x 10-34 Js.m2/s or so to say: 16 x 10-16 eV.m2). I recently called these particles ‘duo-bits’ in the RTHU, because of their property to be sub-information-particles (functioning as time-particles), and which carry the instantanuous change-behaviour of a quantum-state at quantum-entanglement. But I projected this sub-time-change in the physiscs for the hologram universe[2]. So, I was the first to regognize this time-change to change time in General Relativity. By the way: The experimental recognition of time crystals took place in 2017 by two different groups, but was still be encaptured in a classical Big Bang-ideology by both groups. But I was the first to predict these time-particles and giving them a place as ‘duo-bits’ in the RTHU ideology (the ‘Hologram Carousel’). Not Wilczak. And not anybody else.       

Moreover, as far as my art concerns, there are hardly or no artists, who use their physical cosmological ideology as the inspiration-source for making paintings too, but I do. This makes my paintings interesting for collectors and musea. Home-visits may also be possible on appointment. Potential buyers can contact me (Dan Visser) by phone: 036 54 99 701, or from abroad +31 36 54 99 701, or by e-mail: dan.visser@planet.nl “.

[1] http://vixra.org/author/dan_visser

[2] http://vixra.org/abs/1101.0096

 

Dan's Schilderijen

Ik maak ook schilderijen. Daartoe gebruik ik mijn nieuwe kosmologische ideologie. Er zijn geen tot weinig kunstenaars die dat op die manier doen. Meestal zijn schilderijen maatschappellijk of politiek geëngageerd, surealistisch of sprookjesachtig. Bij mij werkt dat anders. Ik gebruik mijn nieuwe kosmologie voor de omzetting in een artistiek product. Dit maakt mijn schilderijen interessant voor verzamelaars, musea en wetenschappelijke instituten.

Bekijk mijn schilderijen: Gebruik de menu-knoppen aan de linkerkant op de webpagina met de aanduiding: DAN's Art (....).

(PRIJZEN OP AANVRAAG).

Bezichtiging op afspraak is ook mogelijk. Potentiële kopers kunnen contact opnemen per telefoon: 036 54 99 701 (of vanuit het buitenland +31 36 54 99 701), of via e-mail: dan.visser@planet.nl.

De Schilderijen van DAN

 

De Hologram Carrousel

Mijn nieuwe heelal-model is niet gebaseerd op een Big Bang als begin van het heelal (oftewel het begin van ruimte-tijd), maar is een veel fundamenteler Roterend Torus Hologram Universum (RTHU). Daarin zij meerdere "hologram-heelallen" opgenomen, die verschoven zijn in tijd, terwijl ze een torus doorlopen (een torus heeft de vorm van een donut). De verschuivingen zijn dus deel van de torus-rotatie. Daardoor is het idee van een begin van tijd verouderd. De tijd wordt bepaald door de rotatie van een informatie-heelal, het hologram-heelal. De indruk van een gematerialiseerd Big Bang-heelal is dus niet anders dan een informatie-heelal waarin tijd rondloopt (letterlijk fysisch rondloopt). Het RTHU lijkt daarom op een "Hologram Carrousel".

De hologrammen geven de indruk gematerialiseerde Big Bang heelallen te zijn en dat betekent dat de meeste bestaande formules voor het Big Bang-heelal gewoon in tact kunnen blijven. Maar in feite zijn alle objecten, structuren en het vacuüm waarin ze zich bevinden samenhangende roterende informatie-dichtheden. Ook het vacuüm zelf. In dat opzicht zijn er vernieuwende (institutionele) theorieën, bijvoorbeeld die met "snaren" (dat zijn geen puntdeeltjes), die voorspellingen doen voor een holografisch begin van het heelal. Maar er wordt geen nieuw kosmologisch model mee voorspeld. Daarom heb ik als tegenhanger de afgelopen jaren (2004, 2009 tot heden) juist met basisbeginselen, zoals algebra, meetkunde en steriometrie (die ik ook voor dimensionele uitbreiding heb gebruikt), samen met een alternatief voor het behoud van informatie in het heelal, de Planckgrens in het Big Bang heelal vervangen door een Hologram Tensor. In die Hologram Tensor worden 'duo-bits' centraal gesteld. Dit zijn "subkwantum informatie deeltjes". Die veranderen de kwantumverstrengeling. Het zijn zeer snelle 'tijdsdeeltjes' (dus ze nemen ruimte in, zeer verfijnde ruimte, verborgen in zeer kleine dimensies). 

De ideologie rondom mijn RTHU kosmologisch model heb ik vastgelegd in een serie in cascade geschreven artikelen. die heb ik buiten de gevestigde instituten om geschreven, omdat het loslaten van de Planckgrens al decennia op verzet stuit (institutioneel vindt men dat alles onder de Planckgrens niet zinvol is). Daar ben en was ik het niet mee eens.

Ik krijg het gelijk aan mijn kant. Want, inmiddels is bekend geworden dat er een disbalans van 2% bestaat in 200.000 gemeten spiraalstelsels, waarvan een deel de ene kant en een ander deel de andere kant op draait (bij de Noordpool een draaing tegen de klok in en bij de evenaar met de klok mee). Dit zijn waarnemingen gedaan door de projecten SDSS, Pan-STARRS en Hubble-satelliet. Het duidt op een rotatie (met verschillende assen) van het vroegere heelal.

Maar, er zijn inmiddels ook waarnemingen gedaan die blootleggen dat de uitdijingsnelheid van het heelal, die wordt weergegeven door de Hubble-constante (H0), groter is in het tegenwoordige heelal (waarnemingen door de projecten HOLiCOW en SHOES) vergeleken bij het vroegere heelal (waarnemingen door de Planck-satelliet en DES). Beide waarnemingen passen goed in het door mij veel groter voorgestelde nieuwe kosmologische model (Roterend Torus Hologram Universum).

OVERZICHT ARTIKELEN

www.vixra.org/author/dan_visser.

 

Dan's kunst

Mijn Nieuwe Kosmologische Ideologie (2004, 2009-heden) leidt tot een andere oorsprong, vorm en dynamiek van het heelal en heeft zich vertaald in een aantal schilderijen van verschillende stijlen. Mijn schilderijen zijn gesigneerd met DAN, Dan Visser of Danny Visser).

Het begon met het maken van schilderijen in 1965 (toen nog zonder artikelen). Dit waren stillevens, mensen en landschappen in "Aardse" context. Maar op den duur veranderede dit in het schilderen van "verschillende landschappen door elkaar heen" (in jaren 1990). Steeds meer zag ik dat fysische werkelijkheden in tijd verschoven konden zijn, tenminste, mits ze zich in een roterende fysisch overkoepelende werkelijkheid zouden bevinden. Een dergelijke oorsprong heeft geen tijd-begin. Hoe wist ik toen niet. Later ben ik daarover met standaard algebra, meetkunde stereometrische dimensies, én een alternatief idee voor het behoud van informatie in het heelal, de Planckgrens gaan vervangen door een Hologram Tensor

Deze website is bijgewerkt op 31Augustus 2020All rights reserved Dan Visser. Almere. Netherland.

This website applies juridical terms (see menu-button at the left of this page).