DAN's Univers+Art
DAN's Art (darkfield)
Dan's Art (Duonisme)
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
DAN's Biografie
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe
Nieuw Heelal Model
Vixra Artikelen

DAN's Univers+Art

(page for english http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94)

 

De Hologram Carrousel

(nieuw kosmologisch model)

en

DAN's Kunst

 

DAN Visser, Almere, Nederland

Mijn nieuwe heelal-model en schilderijen.

ONAFHANKELIJK KOSMOLOOG EN SCHILDERIJ-KUNSTENAAR

.

Dan Visser (DAN) *1947 (foto: April 2020).

Nieuw Heelal Model

In een persoonlijke studie heb ik een nieuw heelal-model voorgesteld zonder Big Bang-begin. Het nieuwe model heet: Het Roterend Torus Hologram Universum (RTHU). Daarin breek ik met de Planckgrens als grens van ruimte en tijd door die te vervangen door een Hologram Tensor waarvan de dimensies zijn opgenomen in een donkere materie kracht en nieuwe donkere energie. Deze zijn afgeleid uit mijn gedachten-experiment in 2004 en verder uitgewerkt in mijn vixra-artikelen.

Donkere materie kracht en donkere energie in het RTHU maken van het heelal roterende hologrammmen. Het begin van het heelal krijgt daardoor een roterende oorsprong. Dit maakt een einde aan een Big Bang-begin uit een punt of kwantum-toestand. Ook vervalt daarmee het principe van kosmische inflatie. Want waar het om gaat in het RTHU zijn vlakke gematerialiseerde hologrammen, die ten opzichte van elkaar sprongsgewijs verschoven zijn, gezamenlijk roteren in een torus en geprojecteerd worden vanuit sub-informatiedeeltjes, de ik duo-bits heb genoemd. Deze dynamiek is werkzaam op een diepere schaal dan waarop kwantum-bits bestaan.

Duo-bits liggen aan de basis van het ontstaan van kwantum-zwaartekracht. Zwaartekracht en vacuüm-energiedichtheid kunnen er door veranderen. Vandaar de RTHU-donkere energie variabel is. De aandrijving ontstaat vanuit een "hologram tensor". Dat is een extra dimensionele energie die tevens de versnelde uitdijing (lambda) vervangt in de energievergelijking van Albert Einstein. Dit maakt dat de Big Bang en de versnelde uitdijing niet fundamenteel zijn! Wat fundamenteel is, zijn de in een torus roterende vlakke verschoven gematerialiseerde hologrammen. 

Er worden reeds bewijzen voor het RTHU-model geleverd door diverse satelliet-waarnemingen en laboratorium-experimenten, Maar als er afwijkingen worden geconstateerd in het klassieke Big Bang-heelal dan wordt er tegen de natuur in aanpassingen gedaan op het klassieke Big Bang. Dat is niet langer vol te houden.

Zie mijn artikelen-overzicht: http://vixra.org/author/dan_visser

Ik heb een document vrijgegeven op 24 oktober 2020, dat een afspiegeling is van een reeks van artikelen uit mijn overzicht. Het geeft aan hoe de dimensies van de "hologram tensor" én de dimensies van van donkere materie kracht en variabele donkere energie, een Dubbel Torus vormen. 

 

 

International Letter from Dan Visser

I am a 72 year-old Dutch scientist/cosmologist/artpainter, ing. D.C.M. Visser (DAN) born in 1947, living in Almere, the Netherlands, claiming the Universe didn't start with the Big Bang, but is a Rotating Torus Hologram Universe (RTHU). Remarkably rightness seems to be on my side, because observations of the HOLIiCOW-project and the SDSS/Pan-STARRS/Hubble-projects confirm my RTHU-ideology.

In a personal long-term study, that started in 2004 and was extended by in cascade written articles from 2009-2020 at present[1], my new cosmological model argued the RTHU is rather a "Hologram Carousel", which encloses many mutual shifted materialized holograms, which are interpretated as Big Bang universa, all embedded in a rotating torus-geometry. Thereto I replaced the Planckborder (boundary) by a Hologram Tensor. This new tensor should correct the energy-tensor of Einstein’s field equation. Accordingly I have to make a special remark that characterizes this email to the Nobel-committee.

“My new cosmological ideology is treated as “insane”, but I will never accept that. Current peer-review archives neglect everything that does not confirm the classical Big Bang Universe. This means nowadays the current cosmology is completely in crises due to a lack of synthetical view on experiments-results and observational-interpretations.

For example: The discovery of time-crystals in laboratory is still put in perspective of the classical Big Bang Universe, while it has to be interpreted within a rotating hologram universe. More precisely: Dr. Frank Wilczek (Nobel Laureate) pretended to came up with the idea of time Crystals in 2012, while I earlier already wrote a paper in january 2011, in which I stated, and calculated, the energy of only time-dependent extreme tiny particles (mt = 2.6 x 10-34 Js.m2/s = 16 x 10-16 eV.m2) below the Planck-boundary. I recently called these particles ‘duo-bits’ in the RTHU, because of their property to be sub-information-particles (functioning as time-particles), and which carry the instantanuous change-behaviour of a quantum-state at quantum-entanglement. But I projected this sub-time-change in the physiscs of the hologram universe[2]. So, I was the first to regognize this time-change had to change time in General Relativity. By the way: The experimental recognition of time crystals took place in 2017 by two different groups, but was still be encaptured in a classical Big Bang-ideology by both groups. But I was the first to predict these time-particles and giving them a place as ‘duo-bits’ in the RTHU ideology (the ‘Hologram Carousel’). Not Wilczak. And not anybody else.       

Moreover, as far as my art concerns, there are hardly or no artists, who use their physical cosmological ideology as the inspiration-source for making paintings too, but I do. This makes my paintings interesting for collectors and musea. Home-visits may also be possible on appointment. Potential buyers can contact me (Dan Visser) by phone: 036 54 99 701, or from abroad +31 36 54 99 701, or by e-mail: dan.visser@planet.nl.

Referenties [1] http://vixra.org/author/dan_visser en [2] http://vixra.org/abs/1101.0096

 

DAN als kunstenaar

Vanuit mijn nieuwe kosmologische ideologie maak ik ook schilderijen. Er zijn geen tot weinig kunstenaars, die vanuit een dergelijke invalshoek kunstschilderen. Meestal is sprake van maatschappellijk of politiek engagement, of een surealistische invalshoek, of sprookjesachtige diepgang. Maar bij mij werkt dat anders. Ik schilder vanuit het besef van hologram-heelallen. Die hoeven niet altijd zichtbaar te zijn in een schilderij, maar mijn geest daarover zit er wel in. Dit maakt mijn schilderijen interessant voor verzamelaars, musea en wetenschappelijke instituten. Bekijk mijn schilderijen door de menu-knoppen aan de linkerkant op de webpagina te gebruiken met de aanduiding: DAN's Art (....). PRIJZEN zijn OP AANVRAAG. Bezichtiging op afspraak is mogelijk. Potentiële kopers kunnen contact opnemen per telefoon: 036 54 99 701 (of vanuit het buitenland +31 36 54 99 701), of via e-mail: dan.visser@planet.nl.

De Schilderijen van DAN

De realiteit gaat sprongsgewijs door de Hologram Carrousel.

In het RTHU wordt de realiteit bepaald door de dichtheid van sub-informatie uit het gebied dat onder de klassieke Planckgrens ligt. Door die te vervangen door een hologram-tensor ontstaat een dynamiek die metrisch gezien de kwantum-zwaartekracht laat ontstaan. Op grotere schaal wordt dat een extra zwaartekracht die met de dynamiek van de Algemene Relativiteit mee doet. Maar die tweeledige vorm van zwaartekracht betekent feitelijk ook, dat de constante vacuümdichtheid per m2 in de Einstein veldvergelijking vervangen kan worden door een kracht die wordt uitgeoefend op de vacuümdichtheid per s2. En dat verandert de tijd. De klassieke ruimtetijd is daardoor niet langer in getallen te vervatten, maar in de verandering van getallen. Dat maakt een holografisch Big Bang heelal tot een carrousel van hologrammen zonder Big Bang. Het hangt er maar vanaf in welk deel van het hologram men zich bevindt. Een ieder zit in een andere realiteit. Maar in elek van die realiteiten bestaat de indruk van een Big Bang, omdat de hologrammen roteren in een torus universum. Dat is dus het RTHU. Het is een Dubbel Torus, waarin de extra zwaartekracht in het oppervlak van een torus zit en omgeven wordt door een tweede torus van nieuwe donkere energie. Elk ten opzichte van een ander verschoven vlak-gematerialiseerd hologram is niet veel niet anders dan een informatie-heelal van getallen dat een schijnbare uitdijing genereert, die wordt veroorzaakt door de rotatie van de binnenste torus omgeven door de tweede torus. Die hologrammen kunnen naar toekomst of verleden realiteit zijn. Het RTHU lijkt dus op een "Hologram Carrousel".

Er zijn vernieuwende (institutionele) theorieën, die met "snaren" (dus geen puntdeeltjes) voorspellingen doen voor een holografisch begin van het heelal. Maar er is geen theorie die een model met dynamiek ervoor voorspelt. Daarom heb ik de afgelopen jaren (2004, 2009 tot heden) juist met basisbeginselen, zoals algebra, meetkunde, stereometrie en dimensie-analyse de Planckgrens in het Big Bang heelal vervangen door een Hologram Tensor. Die genereert zeer snelle 'tijdsdeeltjes', omdat daarvoor geldt dat tijd veel belangrijker is dan ruimte. Die ideologie heb ik vastgelegd in een serie in cascade geschreven artikelen. En die heb ik buiten de gevestigde instituten om geschreven. Want het loslaten van de Planckgrens stuit al decennia lang op verzet, omdat 'men' institutioneel vindt dat alles onder de Planckgrens niet zinvol is. Daaraan kan ik mij niet conformeren.

Maar ik krijg het gelijk aan mijn kant. Want, inmiddels is bekend dat er een disbalans van 2% bestaat in 200.000 gemeten spiraalstelsels, waarvan een deel de ene kant opdraait en een ander deel de andere kant op (bij de Noordpool een draaing met de klok mee en bij de evenaar tegen de klok in). Dit zijn waarnemingen gedaan door de projecten SDSS, Pan-STARRS en de Hubble-satelliet. Dit duidt op een rotatie (met verschillende assen) van het vroege heelal. Ik kenmerk die rotatie als passend in het kader van mijn nieuwe heelal-model, het RTHU. En er zijn inmiddels ook waarnemingen gedaan die bewijzen dat de uitdijingsnelheid van het heelal (weergegeven middels de Hubble-constante H0), 10% groter is. Dit kenmerkt hoe groot de crisis in de klassieke kosmologie is. Het zijn waarnemingen gedaan door de projecten HOLiCOW en SHOES, die vergeleken worden met het vroege heelal volgens waarnemingen door de Planck-satelliet en DES. Die van HOLiCOW kloppen goed in het door mij veel groter voorgestelde nieuwe kosmologische model RTHU, waarin de realiteit sprongsgewijs als een hologram-carrousel roterend vooruit gaat.

Dan Visser, Almere, Nederland

 

Deze website is bijgewerkt op 12 Februari 2021.  All rights reserved Dan Visser, Almere, Nederland.

This website applies juridical terms (see menu-button at the left of this page).