DAN's Univers-Art
DAN's CosmologyArt
Geen Big Bang
Bewijs Nieuw Heelal
DAN's Biografie
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN's Univers-Art

(for english go to http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94)

Dan Visser, Almere, Nederland

Zijn schilderijen en nieuwe heelal-theorie.

De oorsprong van het heelal gebeurde niet door een Big Bang. Het Big Bang-heelal is geen fundamenteel heelal. Het heelal is van oorsprong een 'roterend hologram-heelal'. Informatie die nodig is voor een Big Bang-heelal komt daaruit voort. Er zit kolossaal veel meer informatie in het roterend hologram-heelal (veel meer dan in het Big Bang-heelal), zodat er allerlei parallelle heelallen gelijktijdig en toegankelijk in het roterend hologram-heelal bestaan. Ik heb er apart een boekje over geschreven, met als titel Nieuwe Kosmologie, te bestellen via dan.visser@planet.nl. Het boekje is gebaseerd op mijn pakket wetenschappelijke vixra-artiklen, een pakket dat chronologisch mijn nieuwe heelal-theorie vormt. Een recent artikel is: 'De Verbrokkeling van de Kwantum-eenheid van Vacuüm in de Dubbel Torus Theorie voor een Nieuw Heelal-Model': http://vixra.org/abs/1711.0435. Voor het overzicht van mijn artikelen kunt u kijken op www.vixra.org/author/dan_visser

Maar.., ik maak ook schilderijen, geïnspireerd op mijn nieuwe heelal-theorie !

"De Schilderijen van DAN".

U kunt er een aantal bekijken op deze website.  

     

  Ing. Dan Visser (* 1947), Almere, Nederland, gepensioneerd, onafhankelijk kosmoloog en schilderij-kunstenaar.

Mijn recenste schilderij heet: "Cosmic Change" (2018), 120 x 100 cm, acryl op canvas, luxueus ingelijst (144 x 124 cm), en te koop, evenals mijn andere 'vroege' en 'latere' schilderijen:

Bezichtiging op afspraak:

Gegadigden kunnen contact opnemen per telefoon: 036 54 99 701 (vanuit het buitenland +31 36 54 99 701) of via e-mail: dan.visser@planet.nl.

Ik heb ongeveer 65 schilderijen beschikbaar, waarvan 'nieuwe (groot)' en 'vroege' schilderijen. De vraagprijs voor verkoop voor de beschikbare hoeveelheid schilderijen als een geheel dient in overleg te worden vastgesteld en overeeengekomen. Aan die vraagprijs kunnen ook de auteursrechten van mijn artikelen, inclusief mjn schilder-stijlnaam (duonisme®) toegevoegd worden bij verkoop. Mijn schilderijen kunnen ook afzonderlijk worden gekocht. 

Korte toelichting op 'verbrokkeld vacuüm'.

De gangbare opvatting voor vacuum is dat een leeg vacuum niet leeg is, maar energie bevat. De modern-klasieke opvatting is dat vacuüm 'virtuele' energie bevat en een constante energiedichtheid behoudt tijdens de versnelde uitdijing van het Big Bang-heelal. Maar ik heb een nieuwe energie-tensor afgeleid. Die laat zien hoe vacuum kan worden verbrokkeld (verfijnd). Daarrmee leg ik de basis voor een nieuw heelal model. Mijn energie-tensor is een nieuwe fysische bouwsteen voor vacuum. Die maakt de kwantum-eenheid niet langer ondeelbaar en dat werpt een geheel ander licht op de manier waarop tegen het heelal aan gekeken kan worden. Het blijkt dat het Big Bang-heelal voortkomt uit een veel groter roterend hologram-heelal. Van daaruit ontstaan allerlei materiele stelsels en structuren zoals sterren en planeten. Daarin bestaan parallelle heelallen niet buiten, maar direct binnen het roterend hologram heelal! Wezens hebben daarin niet alleen een materiele structuur, maar ook een geest die kan migreren door het roterende hologram-heelal. Ik heb daarover gepubliceerd in tal van artikelen, die gezamenlijk een chronologie vormen in de opbouw naar mijn nieuwe heelal-theorie. In mijn recenste artikel http://vixra.org/abs/1711.0435 staat mijn nieuwe energie-tensor. Mijn schilderijen krijgen door mijn denken over deze nieue kosmologie een extra betekenis. Ze zijn te koop!

Al langer is bekend dat het heelal beschouwd kan worden als een informatie-heelal. Dat is begonnen met de wetenschap dat informatie afgebeeld kon worden op een bol. Vervolgens is dat geëvolueerd naar een nieuwe manier om naar zwaartekracht te kijken. Behalve 'gewone zwaartekracht' bestaat er vanuit die inzichten ook 'donkere zwaartekracht' en elastische 'donkere energie! 'Gewone zwaartekracht 'blijkt rechtstreeks samen te hangen met donkere zwaartekracht. De modern-klassieke donkere energie heeft te maken met vacuüm-energiedichtheid. Het is energie waarmee men van inzicht is dat het heelal versneld uitdijt, althans, dat is de algemene gedachte behorend bij het inzicht dat het heelal van oorsprong begonnen zou zijn met een Big Bang, oftewel het begin van tijd voor ruimtetijd-expansie. Maar in mijn 'Nieuwe Kosmologie' (mijn nieuwe heelal-model) is dat niet lzo!. Het begin van tijd met een Big Bang heeft niet plaatsgevonden. In mijn 'Nieuwe Kosmologie' staat dat het roterende hologram-heelal aan de basis van het Big Bang-heelal. Daarin staat de ‘verbrokkeling van het vacuüm' centraal.

Historisch gezien werd door institutionele wetenschappers gepropageerd dat het heelal een hologram kon zijn, maar niet dat het ook nog zou roteren. In de periode 1920-1930 waren er aanvankelijk kosmologen die dachten dat het Big Bang-heelal zou kunnen roteren, maar dat werd in de jaren 1970 door Amerikaanse invloed terzijde geschoven. Het Big Bang-heelal werd verheven als een op zichzelf staand verschijnsel; immers een dergelijke plotselinge oorsprong paste goed bij de christelijke leer van de schepping. Maar in mijn nieuwe heelal-theorie wordt het Big Bang-heelal geïnduceerd vanuit de rotatie van een informatie-heelal waarin de verbrokkeling van vacuüm de aandrijving is van een suggestief Big Bang-heelal. Dit betekent niet dat men het Big Bang-heelal niet als 'echt' zou mogen ervaren. Dat mag zeker wel. Het is wat we realistische natuur en oorsprong zijn gaan noemen. Het enige is: Het is geen fundamenteel heelal. Het versneld uitdijend vacuüm is daarom ook niet fundamenteel.

In mijn nieuwe kosmologie bestaat het vacuüm uit een onderverdeling van de kwantumeenheid en verfijnde tijdsdichtheden. Die zijn in het roterende hologram-heelal bepalend qua vorm en dynamiek. Zover gaat de huidige kosmologie niet. En daarom heb ik daarover een boekje geschreven. Er is nog geen exemplaar van verkocht. Maar toch houd ik vol. Want het heelal werkt in mijn wetenschappelijke visie anders dan tot nu toe wordt gedacht. Het bestaat niet alleen uit een fysisch materiële dynamiek, maar ook uit een verfijndere dynamiek voor de 'geest'. Die doet mee als fysische manifestatie van een heelal dat niet meer op een 'begin van tijd' is gebaseerd. Dat de hersenen vergaan als materialiteit, ja, maar wat daarin zit als 'verfijnd vacuum', met verbrokkelde kwantumeenheden en verfijning van tijd kleiner dan in de klassiek moderne kosmologie,  is en blijft onderdeel van een roterend hologram-heelal. In de  huidige verouderde kosmologie wordt dat afgedaan als metafysische dynamiek en zou ophouden te bestaan zodra de materiële dynamiek zijn bestaansrecht verliest. Daar denk ik dus anders over me mijn nieuwe theorie. Ik heb  een klein schilderijtje  gemaakt over 'donkekre energie ruimte'.

                           (1)

"Dark energy space", DAN, acryl op papier, 40 xa 50 cm, ingelijst.                Toelichting op mijn Dubbel Torus Theorie.

In fig. (1) is de Dubbel Torus Theorie van Dan Visser voor het Roterend Hologram-Heelal afgebeeld als illustratie. De term ‘Dubbel Torus’ betekent dat ‘tijd kleiner dan de Planck-tijd’ (de momenteel kleinste gangbare tijd in de fysica) en ‘een onderverdeling van de kwantumeenheid’ meedoet met de fysica en kosmologie. In de illustratie is een grotere (tweede) torus (lichtgekleurd) te zien, die om een binnenste donkerder torus heen zit. De ‘oppervlakte-dikte’ van die kleinere donkergekleurde torus roteert. Dit is de roterende ‘donkere materie-torus’ in mijn theorie. In mijn theorie bestaat 'donkere materie' niet als vaste deeltjes boven de Planckschaal. Het is 'verbrokkeld vacuüm'. De bouwsteen van verbrokkeld vacuüm is een energie-tensor (Tdan ) die een uitdijende of inkrimpende werking vertoont in de vorm een torus die door twee bits wordt bepaald, oftewel een ‘duo-bit’. Dit is een onderverdeling van een kwantumbit.

In de illustratie betekent boven de Planck-schaal’: Dieper naar binnen kijkend, de kleinere donker gekleurde torus in, daar zit de kwantum-materiële wereld en de uitgekristaliseerde vaste materiele wereld van alledag; hier dus niet te zien in deze illustratie. Daarin bevindt zich ook de relativistische tijd van de Algemene Relativiteit en de Newton-zwaartekracht.

In tegenovergestelde richting, naar buiten toe, de grotere lichtgekleurde torus in, bevindt zich het domein ‘onder de Planck-schaal’. Daar wordt tijd toenemend kleiner dan de Planck-tijd. Er is daar steeds minder invloed op de ‘onderverdeling van de kwantumeenheid’. Vandaar dat ik een kunstmatige grens heb afgebeeld voor de lichtgekleurde torus (waar de rode kleur van de figuur begint). Dat is de theorie-grens van het roterende hologram-heelal. Deze ideeën liggen ook vast in mijn raamwerk van vixra-artikelen.

     

Dan Visser, poserend bij de 'Oostvaarders plassen' in Almere.

Een kijkje op DAN's grote schilderijen.

Dit zijn vijf grote schilderijen, als deel van mijn collecte van meer dan 65 schilderijen bij mij thuis. Ze zijn te koop. De afmetingen zijn 100 x 120 cm, op hoge kwaliteit raam en canvas, met hoogwaardige acryl geschilderd en luxueus ingelijst tot 125 x 144 cm. Voor meer details, kijk op:  http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23.

Andere schilderijen van DAN:

http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=65; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=58; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=57; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=60; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=16

Contact: Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, 

Info: www.darkfieldnavigator.com | dan.visser@planet.nl | artikelen ondergebracht in: www.vixra.org/author/dan_visser |

of de mirror-site www.rxiv.org/author/dan_visser.

Deze pagina is bijgewerkt op 12 Maart 2018Alle rechten voorbehouden aan Dan Visser. Almere. the Netherlands. This website applies detailed juridical terms (see menu-button at the left of this page).