DAN Artist Universe
DAN's CosmologyArt
Extra Media Info
Roterend Hologram
Detail-descriptions
No Big Bang
Dark matter-force
Time Torus
Dark Energy Force
SubQuantum
Soulnavigation
DAN's Biography
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN Artist Universe

(for english go to http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94 )

Nieuwe heelal-theorie en schilderijen van DAN

- Vergeet de Big Bang als begin van het heelal -

Het heelal is een roterend hologram.

Ing. Dan Visser, Almere, Nederland, gepensioneerd en onafhankelijk kosmoloog, en schilderij-kunstenaar.

Het heelal is een hologram, maar niet zomaar een hologram: het hologram roteert! Dit maakt dat het heelal er uitziet als een roterende torus van donkere materie. Aan de binnenkant daarvan ervaren we het hologram met een diepere specifieke dynamiek dan volgens alleen de realtiviteitstheorie en de kwantumtheorie. Uit de rotatie van het hologram ontstaat het 'gezichtsbedrog' van een versneld uitdijend Big Bang heelal. Het diepere aspect is dat die donkere materie torus in een torus van nieuwe donkere energie roteert. Die donkere energie is tijd kleiner dan Plancktijd. Het samenspel tussen kwantumdynamiek en die verfijndere tijd maakt dat kwantumzwaartekracht en licht zich naar binnen toe in de donkere materie-torus manifesteert. Dus binnenin zijn we een zichtbaar materiële verschijning met een ziel die niet langer metafysisch is, maar fysisch, omdat verfijndere tijd mee doet naast de relativistische tijd. Voor elke gekozen plek in het hologram gaat hierdoor de indruk ontstaan van een versneld uitdijend Big Bang heelal. Beneden een bepaalde kleinheid lijkt het heelal dus op een hologram en daarboven op een heelal dat versneld uitdijt. Migratie door het hologram-heelal gaat via uitgebreidere tijd in plaats van door ruimte. Zo komt men in een ander deel van het hologram terecht. Het Big Bang heelal op zich is helemaal niet fundamenteel. Zoals trouwens ook zwaartekracht sinds een nieuw theorie daarover niet fundamenteel is. In een nieuw realisme van kosmologie moeten we de Big Bang leren vergeten.

  

Een illustratie van het roterende hologram heelal: De binneste torus is een donkere materie torus. De buitenste torus is groter dan de binnenste torus en doorweeft de binnenste torus met tijd kleiner dan Plancktijd. De verfijndere tijd van de buitenste torus wordt alleen maar steeds kleiner naar buiten toe. Daarom is in de illustratie een zekere grens aangegeven. Bij die grens is de tijd zo verfijnt (ver onder de Plancktijd) dat die vrijwel geen invloed meer heeft op de tijd in het hologram, laat staan op de materiële kwantum-gebeurtenissen in een versneld uitdijend Big Bang heelal. Zie voor meer informatie mijn artikel-overzicht: www.vixra.org/author/dan_visser.

 

Hoe zit het verder in elkaar?    door Dan Visser (DAN)

In 2004 heb ik geprobeerd een kracht te bepalen die informatie van de fysieke werkelijkheid en zwarte gaten op een nieuwe manier met elkaar verbindt. Dat heb ik met bestaande basis-wiskundige natuurkunde gedaan.  De uitkomst daarvan gaf theoretisch het bestaan van een ‘nieuwe donkere energiekracht’ aan. Dit heb ik ‘mijn gedachte-experiment’ genoemd. Het had te maken met het ‘weg -en naderbij-schalen’ van twee zwarte gaten van verschillende grootte, zodat voor een waarnemer in het heelal de in de zwarte gaten verdwenen informatie het hetzelfde zou blijven; bij de versmelting en verdamping van die zwarte gaten zou alle informatie op het oppervlak van het nieuwe zwart gat weer terugkeren in de vorm van verfijndere informatie die vanuit een dieper proces dan de Planckschaal ontstaat. Op die manier werd verfijndere energie en verfijndere tijd dan de Planck-energie en Planck-tijd vermengd met de bestaande zichtbare materiele energie in het heelal. Vanaf dat moment heb ik mijn nieuwe donkere energiekracht-formule verder uitgewerkt naar voorhanden zijnde experimentele waarnemingen. Zo zijn inmiddels 45 van mijn artikelen ontstaan, die ik noodgedwongen in het vixra-archief heb moeten zetten. Want mij was geen toegang tot institutionele archieven gegund. Gaandeweg merkte ik dat een nieuwe donkere energiekracht ook een nieuwe donkere energie inhield.

Ik begon in te zien donkere energie niet alleen maar een getal voor versnelde uitdijing van het conventionele Big Bang heelal was, maar een nieuw verhoudingsgetal dat gelijkwaardig kan zijn aan een roterende torus-versnelling. Deze is opgenomen als nieuwe energie-tensor voor een verfijnde energie en tijd. Die berekent de kwantumzwaartekracht, én dus de zwaartekracht door middel van sub-informatie. Daarom ben ik er van overtuigd , net als prof. Erik Verlinde van de UvA-NL dat zwaartekracht uit een dieper proces van informatie-dynamiek voortkomt. Zwaartekracht ontstaat ten gevolge van wat anders. Net zoals temperatuur ontstaat door de mate van beweging van kleine materiedeeltjes. Verlinde heeft dat grondig uitgewerkt zonder kleiner te gaan dan de Planckschaal. Daar ben ik tegenin gegaan. Ik heb tijd kleiner dan de Plancktijd toegepast (overigens wel met een zekere grens van de extreme kleinheid). Dit zorgt er in mijn theorie voor dat ‘duo-deeltjes’ als sub-informatie dienen voor berekening en herberekening van de kwantummechanica. De 'duo-deeltjes' en ‘verfijndere tijd’ samen vormen een wisselwerking in een kleiner domein dan de Planckschaal. Dát geeft uiteindelijke mijn nieuwe kosmologische voorstelling van een roterend hologram voor het heelal.

Erik Verlinde vindt het Big Bang heelal onlogisch, maar heeft nog niet concreet willen (of kunnen) aangegeven hoe het nieuwe realisme van het heelal er dan wel uitziet. Dat heb ik dus wel gedaan. Ik heb namelijk gesteld dat het hologram roteert. Waar hij zijn nieuwe fysica heeft gebaseerd op de snaartheorie en het holografisch principe, en zijn snaartheoretici-collega's parallelle heelallen buiten het conventionele Big Bang heelal plaatsen, heb ik parallelle heelallen binnen het roterende hologram geplaatst. Volgens mij voegt dat iets toe. Namelijk dat het heelal veel groter wordt zonder onbereikbaar te zijn. Het roterende holografische heelal is veel omvangrijker dan het plaatselijke suggestieve Big Bang heelal. Vandaar dat ik enige tijd geleden contact met hem heb gezocht, maar hij had het toen te druk. Het leek hem, dat mijn nieuwe kosmologie niets met zijn uitwerkingen te maken had. In mijn ogen heeft hij dat mis. Maar dat hij het te druk had, heeft mij ervan weerhouden om in discussie te gaan; ik heb zijn advies opgevolgd door mijn eigen weg te gaan. Dat deed ik eigenlijk al door de opvatting te hebben dat bestaande varianten op zwaartekrachttheorieën wellicht teruggebracht zouden moeten kunnen worden tot de basis-wiskundige natuurkunde om tegenstellingen in de kosmologie weg te werken.

Ik ben er dus van overtuigd dat we in een eeuwig roterend holografisch heelal leven. Dit heb ik willen benadrukken door als gepensioneerde de basis van de Algemene Relativiteitstheorie een ‘beetje’ te wijzigen. Ik maak daarmee zichtbaar hoe op basis van diepere informatie uit een 5D donkere materie-proces een multiplicatie van heelallen kan volgen. Bij voldoende informatie volgt de oorspronkelijke inkrimping van Einsteins heelal zoals dat in 1915 werd bedacht, maar uit mijn tegenwoordige uitwerkingen lijkt het wel of bij gebrek aan voldoende informatie een versnippering van zwaartekracht in de vorm van versneld uitdijende ruimte met sterrenstelsels volgt. Die versnippering lijkt een karakteristiek van het roterende holografisch heelal.  Met andere woorden: veranderingen in informatiedichtheid van het holografische heelal doet de illusie ontstaan dat er een versneld uitdijend Big Bang heelal zou bestaan. Zelf vind ik dit een  leuk resultaat.

Ik heb in een bepaalde fase de energie-formule van Erik Verlinde gecombineerd met mijn nieuwe donkere energiekracht-formule. Daaruit blijkt dat theoretisch gezien zwarte gaten in 5D niet alleen instabiel zijn, maar ook een roterende torus vormen. Dit was al uitgewerkt in mijn vixra-artikelen van 16 en 22 november 2013, maar in aansluiting daarop heb momenteel aantekeningen klaarliggen over hoe een ‘donker vacuüm-deeltje’ gevisualiseerd kan worden als ‘roterende torus van sub-informatie in 5D’. Het leuke daarvan is dat ??k door simulatie-experimenten vanuit de snaartheorie blijkt dat zwarte gaten niet stabiel zijn in 5D. Dit betekent dat de Algemene Relativiteitstheorie een product moet zijn van een dieper energie-en tijdsproces voor informatie-dynamiek.

Momenteel schrijf ik veel over mijn theorie. Ik hoop die begrijpelijker te maken voor het publiek. Daarnaast maak ik ook schilderijen. Die zijn geďnspireerd op mijn nieuwe kosmologisch denken. De vraagprijs van mijn schilderijen heeft hierdoor een stijgende lijn! In dat opzicht doe ik vanwege mijn pensionering een bijzondere aankondiging:

Een deel van de zo'n 65 van mijn schilderijen, plus de auteursrechten van mijn artikelen over mijn nieuwe heelal-theorie, inclusief mijn schilder-stijlnaam (duonisme®), heb ik te koop aangeboden voor in totaal, om en nabij, een vraagprijs van één miljoen Euro. Hiertoe behoren ook de vijf grote schilderijen die hieronder zijn afgebeeld.

Vijf grote schilderijen, als deel van mijn verzameling van meer dan 65 schilderijen bij DAN thuis, zijn te koop. De afmetingen zijn 100 x 120 cm, op hoge kwaliteit raam en canvas, met hoogwaardige acryl geschilderd en luxueus ingelijst tot 125 x 144 cm. Voor meer details, kijk op:  http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23. Voor verdere informatie kunt u bellen naar Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, telefoon 0365499701, of email naar dan.visser@planet.nl.

Kenmerken van de nieuwe kosmologie van DAN. 

  • De zwaartekracht en het Big Bang heelal zijn een illusie; deze komen voort uit een eeuwig roterend holografisch heelal. 
  • Donkere materie bestaat uit 'duo-deeltjes'. Die hebben een extreem kleine 'torus-geometrie'; daarvan wissel-werkt de verfijnde energie  met tijd kleiner dan de Plancktijd. Dus we hebben te maken met een dynamiek beneden de Planckschaal;
  • 'Duo-deeltjes' zijn de bouwstenen van het roterende holografische torus heelal;
  • Er zijn 17 x 1053 'duo-deeltjes' nodig (ook wel 'duo-bits' genoemd) om 23,379 x 106 kwantum-bits te berekenen; onder die grens gaat het heelal er duidelijk als een holografisch heelal uitzien'; een kwantum-bit is 0,724 x 10-65cm2 volgens het holografisch principe van het G. 't Hooft;
  • 'Duo-bits' geven het diepere proces aan, waaruit zwaartekracht, het Big Bang heelal en de Algemene Relativiteit voortkomen.

Bewustzijn en programmering.

Velen beleven hun geest als vrije wil zonder te beseffen wel onderhevig te zijn aan programmering. Dit heeft alles te maken met het huidige kosmologische model, het Big Bang heelal. In het Big Bang heelal is de wereld materieel en ligt de geest erbuiten. Maar ‘we moeten de Big Bang leren vergeten’. Het heelal is niet uit een Big Bang ontstaan. Het is een hologram waaruit de materiele wereld wordt samengesteld, en waarin ook de geest zit. Het kenmerk van een hologram is, dat elk deel van het hologram alle informatie van het geheel bevat. Een individu heeft dus alles in zich van het totale hologram. We zijn een ‘materieel-ziele-object’, dus onze materie en geest zijn één geheel het roterende hologram.

Mensen in het holografische heelal zijn niet onderhevig aan de programmeringen van religies, culturen, geld-domeinen en institutionele wetenschap. In het hologram is de geest de machine van het hologram zelf. De geest en materie bepalen gezamenlijk wat er in het hologram gebeurt. Vandaar dat 'God' niet de schepper van het Big Bang heelal is. We hebben met zijn allen het universum geschapen. En dat doen bij voortduring. Moderne en oude goden horen thuis in het Big Bang heelal. Het holografische heelal kent geen goden.

De wetenschap heeft moeite om het bewustzijn in termen van fysica in kosmologisch perspectief te plaatsen. Dat bleek uit een artikel in het i-magazine New Scientist. Daarin werd een artikel geplaatst met de strekking dat wetenschap het bewustzijn nooit zou kunnen verklaren. In een commentaar op basis van mijn nieuwe kosmologie heb ik aangegeven dat een dergelijke uitspraak niet waar is. Mijn nieuwe kosmologie kan wel degelijk bewustzijn verklaren! Dat kan door kosmologie van het 4D conservatieve Big Bang heelal in te passen in een 5D roterend holografisch torus heelal. Dit omvat zowel berekening als herberekening van materiele manifestaties en de geest. Tot dusver werd de geest in het domein van de metafysica geplaatst. Maar het nieuwe realisme van kosmologie laat de geest meedoen in de schepping van de holografische realiteit. De verfijning van energie en tijd is daar de oorzaak van. Er bestaan dientengevolge vele vormen van Big Bang heelallen, uiteraard allen een illusie, welke direct in de realiteit van het holografisch heelal bestaan als parallelle heelallen. De vrijheid van geest is daarin een gegeven.

Formule-schilderijen van de nieuwe kosmologie van DAN.

Naar aanleiding van mijn Dubbel Torus Theorie heb ik naast de 45 artikelen ook 6 formule-schilderijen gemaakt. Deze zijn bijzonder privébezit. Dit betekent dat ik ze wel wil verkopen, maar via wederzijdse onderhandeling. Ze staan dus los van de buitengewone aankondiging van verkoop van meerdere van mijn schilderijen en theorie-artikelen uit het vixra-archief ! Ik kan daarbij wel aangeven dat de formule-schilderijen (A, B, C, D) het begin van mijn nieuwe kosmologie samenvatten. Mijn formule-schilderij (E) vat samen hoe de Algemene Relativiteit omgezet kan worden naar een holografische heelal met parallelle heelallen direct aanwezig in het holografische heelal. Mijn formule-schilderij (F) toont een koppeling met twee van mijn artikelen uit November 2013 (die van 22 November, formules 49 en 50, en die van 16 November). Het vat samen het fysisch bestaan op een locatie in het roterend Holografisch Triple Torus Heelal (rHTTH). Dit rHTTH is dus de dynamiek van mijn Dubbel Torus Theorie (DTT). Het rHTTH bestaat als 5D heelal in 6D. Dat wil zeggen dat het donkere materie (5D) in een verfijndere energie en verfijndere tijd (6D) omvat. Het rHTTH is een holografisch dynamiek die als een donkere materie computer zou kunnen werken.  Zo’n computer brengt een zichtbare materiële wereld voort. De formule-schilderijen zijn om reden van privacy niet afgebeeld in dit artikel.

Wie kosmologisch meer geďnteresseerd is in mijn theorie kan de ontwikkeling volgen in het overzicht van mijn artikelen. Hier  zijn mijn twee recentste artikel gegeven, met als titel:

Nederlands gepensioneerde verandert Relativiteitstheorie in dynamiek van een eeuwig roterend Holografisch Heelal:

http://vixra.org/abs/1512.0443

We have to learn to forget the Big Bang by the rotating hologram universe: http://www.vixra.org/abs/1608.0422

Zie ook mijn overzicht: www.vixra.org/author/dan_visser

Voor nadere informatie kunt u bellen naar Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, telefoon 0365499701, of email dan.visser@planet.nl.           

Website schilderij-collectie:

http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=65; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=58; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=57; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=60; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=16

This page is last modified on October 16 in 2016. All rights reserved Dan Visser. Almere. the Netherlands.

 This website applies detailed juridical terms (see menu-button at the left of this page).