DAN Artist Universe
DAN's CosmologyArt
Extra Media Info
Roterend Hologram
Detail-descriptions
No Big Bang
Dark matter-force
Time Torus
Dark Energy Force
SubQuantum
Soulnavigation
DAN's Biography
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN Artist Universe

(for english go to http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94 )

Nieuwe heelal-theorie en schilderijen van DAN

- Vergeet de Big Bang als begin van het heelal -

 DAN in 2016, met vijf van zijn schilderijen

Ing. Dan Visser, Almere, Nederland, is gepensioneerd en onafhankelijk kosmoloog. Hij is ook schilderij-kunstenaar en heeft een verzameling zelf gemaakte schilderijen opgebouwd. Deze zijn geïnspireerd door het idee over een ander kosmologisch model voor het fysisiche heelal, namelijk: Het roterende hologram-heelal. In deze website brengt hij dat in de publiciteit. Er wordt door instituties al wel gedacht over de mogelijkheid dat het heelal een hologram is, maar niet dat het ook roteert. In artikelen heeft hij uitgewerkt dat het wel moet roteren. Uit die rotatie wordt een versneld uitdijend Big Bang- heelal geïnduceerd. Het Big Bang-heelal is dus niet echt. Deze opvattingen maken zijn schilderijen exclusief aantrekkelijk. Vanwege zijn pensionering doet hij een bijzondere aankondiging: Een deel van de zo'n 65 schilderijen uit zijn schilderij-collectie, plus de auteursrechten van zijn artikelen over die nieuwe heelal-theorie, inclusief zijn schilder-stijlnaam (duonisme®), worden te koop aangeboden. De vraagprijs is: één miljoen Euro. Tot het deel van zijn schilderijen behoren ook de vijf grote schilderijen die hierboven zijn afgebeeld. Mocht u belanstelling hebben, contact: dan.visser@planet.nl of telefoon: 0365499701.

Het heelal is een roterend hologram.

Het heelal is een hologram. Die gedachte is niet nieuw, maar mijn analyse en basisbewerkingen komen uit op een hologram dat ook roteert! Dit maakt dat het heelal er uitziet als een roterende torus van donkere materie. En aan de binnenkant daarvan ervaren we het heelal. Daarvoor kennen we tot nu toe alleen de realtiviteits- en kwantumtheorie, al dan niet in gecombineerde vorm. Maar uit mijn bevindingen volgt dat het heelal als Big Bang-heelal een geinduceerde perceptie is ten gevolge van het roterende hologram. Het geeft ons de indruk dat we met een versneld uitdijend Big Bang heelal te maken hebben, maar dat si suggestief. Dat is niet echt. dat is niet fundamenteel. Op welke plek men zich ook bevindt in het roterende hologram, overal wordt een versneld uitdijend Big Bang-heelal ervaren. En het is mogelijk naar andere plekken te migreren in het roterende hologram-heelal. Daar ligt een diepere dynamiek aan ten grondslag. Die wordt veroorzaakt door de rotatie van de donkere materie-torus. Die roteert binnen een grotere torus (dus omhullend), maar die er ook in doorwerkt. Dat is dus een 2-de grotere torus van 'nieuwe donkere energie'. Nieuwe donkere energie is tijd kleiner dan Plancktijd. Die verfijnt de relativistische tijd van de Algemene Relativiteit die in het schijnbaar uitdijende Big Bang-heelal aan wetenschappers bekend is geworden. Maar verfijndere tijd herberekent de kwantummechanica. Die leidt uiteindelijk ot de productie van licht en tastbare materie waar we denken uit te bestaan. Dus binnenin de roterende donkere materie-torus zijn we een zichtbaar materiële verschijning met 'geest'. Het nieuwe besef is, dat de 'geest' in verbinding staat met het domein onder de Planck-schaal. De 'geest' maakt dus van de verfijndere tijd en een 'onderverdeling van de kwantumeenheid' gebruik. De 'geest' is daarom niet langer metafysisch, maar fysisch. De technologie om door het roterende hologram-heelal te migreren is nog niet ontwikkeld. Daarvoor is het noodzakelijk om toekomstige kwantum-computers van een toegevoegde technologie gebruik te laten maken die 'geest en materialiteit' als stabiel hologram in tijd te verplaatsen. Dus alleen tijd! Dus als een bewegende massa in evenwicht! Dat zou moeten kunnen door tijd te 'lenen' van tijd kleiner dan de Planck-tijd en de onderverdeling van de kwantum-eenheid zijn werk te laten doen. Die verfijndere tijd en onderverdeling heb ik 'duo-bits' genoemd. Dat is de maniet om in een ander deel van het hologram terecht te komen. Deze visie, geleid door analyse basisbewerking en mijn opvattngen over 'nieuwe kosmologie', hebben geleid tot een nieuw heelal-model! Het roterende hologram-heelal. Daarin  is ook de 'geest' een hologram. In een nieuw realisme van kosmologie moeten we de Big Bang leren vergeten.

    (1)

In de illustratie (1) is het roterende hologram heelal weergegeven. De binneste torus is de donkere materie torus (blauw). De buitenste (groene) torus (groter dan de binnenste torus) omvat 'tijd kleiner dan de Planck-tijd' (verfijndere tijd). Deze doorweeft de binnenste donkere materie-torus. Daarbinnen doen nog twee vormen van rotaties mee: die van de kwantummaterie en van licht. De verfijndere tijd van die buitenste torus wordt echter steeds kleiner naar buiten toe. Bij de aangegeven grens is de tijd zo verfijnt (ver onder de Plancktijd) dat die vrijwel geen invloed meer heeft op relativistische tijd binnen de donkere materie-torus. Het overzicht van mijn gepubliceerde artikelen is in te zien in: www.vixra.org/author/dan_visser. Of de mirror-site: www.rxiv.org/author/dan_visser.

Rotaties van het hologram heelal.

In het roterend hologram-heelal ontstaaat een nieuwe perceptie van ouderdom voor het heelal. Die ouderdom wordt bepaald door de drie vormen van rotatie binnen het hologram. In een eerder gepubliceerd artikel heb ik berekend dat een rotatie van de donkere materie-torus ongeveer 35.000 miljard jaar duurt. Een kwantummaterie-torus doet ongeveer 15.000 miljard jaar over een volledige rotatie. Een licht-torus in de vorm van het 'oer-licht'  (van de schijnbare Big Bang) doet er 133 miljard jaar over. Inmiddels heb ik ook uitgerekend dat het waarmenen van licht in een schijnbaar en geinduceerd versneld uitdijend Big Bang-heelal er ongeveer 363 Miljard jaar over doet. De  rotaties geven een gemiddelde ouderdom van ruim 12.000 miljard jaar. Dat is heel wat meer dan de ouderdom van het schijnbare Big Bang-heelal met 13,6 miljard jaar.

 Dan Visser (DAN), poserend bij de 'Oostvaarders plassen' in Almere.

 

Hoe ben ik aan mijn nieuwe heelal-theorie gekomen?

In 2004 heb ik een 'gevoelige kracht' kunnen afleiden uit het wegschalen en naderbij schalen van een groot en klein zwartgat. Dat heb ik gedaan met bestaande basis-wiskunde.  Dus geen complexe, te absolute wiskunde, zoals de 'snaartheorieën' (én M-theorie) en het 'holografisch principe'. Op die manier hebben mijn uitkomsten gleid tot een ‘nieuwe donkere energiekracht’. De essentie van mijn methodiek is dat de twee zwarte gaten van verschillende grootte qua verdwenen informatie het hetzelfde blijven. Door dat te combineren met de versmelting, verdamping en temperatuur van het oppervlak van de zwarte gaten kan een formule worden afgeleid voor een factor, die is gebaseerd op een dieper proces onder de Planckschaal, en waarmee verfijndere energie en verfijndere tijd (verfijnder dan de Planck-energie en Planck-tijd) vermengd worden met de bestaande zichtbare materiele energie in het heelal. Het reultaat is behalve een nieuwe donkere energie-kracht ook een nieuwe donkere energie. Die heb ik vergeleken met beschikbare experimentele resultaten en waarnemingen. Zo zijn er inmiddels 45 van mijn artikelen ontstaan, die ik mijn raamwerk van de 'Dubbel Torus Theorie' noem. Noodgedwongen heb ik die in het vixra-archief heb moeten plaatsen, want voor mij is geen toegang gegeven tot institutionele archieven. 'Endorsers' zijn terughoudend. Immers het domein onder de Planckscaal is een onwrikbare ondergrens binnen zowel de snaartheorie als het holografisch principe; men vind die kleinere schaal 'zinloos'. En dat vind ik dus onzin.

Nieuwe theorie voor zwaartekracht gaat niet ver genoeg.

Er is veel aandacht voor de nieuwe zwaartekrachtt-heorie van Erik Verlinde (UvA-NL). Hij heeft kunnen afleiden dat zwaartekracht niet fundamenteel is en dat donkere materie een schijnbare manifestatie is. Die zal dus niet worden gevonden! Daarenetegen denk ik dus dat die te vinden is in het domein onder de Planck-schaal ('duo-bits'). Maar dat wordt vanwege snaar-theorie en holografisch principe uitgesloten. Hij heeft daardoor geen nieuw kosmologisch model geïntroduceerd, ondanks dat zwaartekracht een andere gedaante krijgt door veranderingen in informatiedichtheden. dat geldt zowel voor gewone zwaartekracht als voor 'donkere zwaartekracht, waaruit overigens 'donkere energie' als een elastische energie uit is afgeleid. Zijn model blijft dus beperkt tot een holografische fase in de ontwikkeling van het Big Bnag-heelal. Zijn theorie verklaart onder ander ook niet hoe het grote verschil in vacuüm-energiedichtheid enerzijds berekend via de kwantumleer en anderzijds volgens de Algemene Relativiteit een factor 10 tot de macht 122 bedraagt. In mijn theorie over het 'roterend hologram' is dat wel te verklaren. En dat geldt ook voor de CMB-dipool, CMB-concentrische cirkels en een CMB-dark spot.

Dan's Boek.

Binnenkort komt er een boek van mij uit, waarin ik verder vertel over mijn nieuwe heelal-model. De schilderijen die ik maak zijn daarop geïnspireerd. Ze vallen in een hogere prijsklasse. Het is mijn 2-de boek uitgegeven in eigen beheer. Dat heb ik met mijn 1-ste boek ook gedaan in zeer beperkte oplage en bestemd voor verzamelaars. Er zijn toen vijf exemplaren van geprint, waarvan één voor mijzelf en vier als verzamel-exemplaar. De titel luidde: Dubbel Torus Heelal; een wetenschappelijke hypothese voor een ander heelal dan de Big Bang.  Verder schreef ik toen dat mijn uitgewerkte artikelen ná 12 september 2012 dieper inzicht zouden kunnen geven in mijn nieuwe heelal-model en dat er daarom een 2-de boek zou kunnen komen. Dat is gebeurd.

Dit zijn vijf grote schilderijen, als deel van mijn collecte van meer dan 65 schilderijen bij DAN thuis, die te koop zijn. De afmetingen zijn 100 x 120 cm, op hoge kwaliteit raam en canvas, met hoogwaardige acryl geschilderd en luxueus ingelijst tot 125 x 144 cm. Voor meer details, kijk op:  http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23. Voor verdere informatie kunt u bellen naar Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, telefoon 0365499701, of email naar dan.visser@planet.nl.

Kenmerken van de nieuwe kosmologie van DAN. 

  • Het Big Bang-heelal komt voort uit het roterende hologram-heelal. Dat staat los van een nieuwe zwaartekracht-theorie met gewone en donkere zwaartekracht en elastische donkere energie. In mijn nieuwe kosmologie bestaat 'donkere materie' wel! Alleen niet boven de Planck-schaal. 
  • Donkere materie bestaat uit 'duo-bits'. Die hebben een extreem kleine 'torus-geometrie' en daarvan wisselwerkt tijd kleiner dan de Plancktijd met een onderverdeling van de kwantumeenheid. Dus we hebben te maken met een dynamiek beneden de Planckschaal; de duo-bits' zijn de bouwstenen van het roterende holografische torus heelal en herberekenen de kwantum-fysica.
  • Er zijn 17 x 1053 'duo-bits' nodig om 23,379 x 106 kwantum-bits te berekenen; een kwantum-bit is 0,724 x 10-65cm2 volgens het holografisch principe van het G. 't Hooft;
  • 'Duo-bits' zijn een diepere proces voor de fysica van het heelal en daar hoort ook verfijndere fysica bij voor de 'geest'.

Nederlands gepensioneerde verandert Relativiteitstheorie in dynamiek van een eeuwig roterend Holografisch Heelal: http://vixra.org/abs/1512.0443. We have to learn to forget the Big Bang by the rotating hologram universe: http://www.vixra.org/abs/1608.0422

Zie verder ook mijn overzicht van artikelen: www.vixra.org/author/dan_visser

Voor nadere informatie kunt u bellen naar Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, telefoon 0365499701, of email dan.visser@planet.nl.           

Website schilderij-collectie:

http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=65; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=58; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=57; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=60; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=16

Deze pagina is bijgewerkt op 12 Februari 2017Alle rechten voorbehouden aan Dan Visser. Almere. the Netherlands. This website applies detailed juridical terms (see menu-button at the left of this page).