DAN's Univers+Art
Dan's Art (Duonisme)
DAN's Art (darkfield)
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
DAN's Biografie
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN's Univers+Art

(page for english http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94)

 

De Hologram Carrousel

 

Een nieuw model voor het heelal

 

door

  

Dan Visser, Almere, Nederland.

 

DAN maakt schilderijen en heeft ook een nieuew model voor het heelal gepubliceerd. Hij wil grote delen van zijn collectie verkopen. Bezichtiging kan op aanvraag. Gegadigden kunnen contact opnemen door een email te sturen naar: dan.visser@planet.nl

ONAFHANKELIJK KOSMOLOOG EN SCHILDERIJ-KUNSTENAAR

.

Dan Visser (DAN) *1947 (foto: April 2020).

 

Double Torus Universe (2010), accryl op linnen, luxueus ingelijst (zie overzicht foto)

 

New Cosmology (2013), acryl op linnen, luxueus ingelijst (zie overzicht foto)

 

De Wereld heeft geen oorsprong.

Dan Visser, Almere, Nederland.

Heelal is verzameling bereikbare parallel heelallen

Dat de wereld geen oorsprong heeft volgt uit mijn nieuwe heelal-model, het RTHU, wat een afkorting is voor Roterend Torus Hologram Universum. Dit lijkt op een “carrousel van hologrammen”. Er is dus geen Big Bang als oorsprong van het heelal meer. In de plaats ervan komt “De Hologram Carrousel”, wat inhoudt dat parallelle heelallen concreet meedoen in de fysica en kosmologie en niet meer buiten het Big Bang-heelal liggen.

Waarom is het heelal-model anders dan voorheen?

De oorzaak is het laten meedoen van de Planckgrens en het gebied er onder. Daardoor doet er verfijnde dimensionele energie mee. Voorheen werd die buiten beschouwing gelaten. Vandaar dat ik een Hologram Tensor heb ingevoerd. Dat is een formule die de kinetica van de Planckgrens en het gebied er onder vervangt door een dynamiek van verfijndere informatie dan kwantum-informatie. Ik heb dus sub-kwantum-kinetica toegepast. En daarmee heb ik de Einstein vergelijking aangepast.

Duo-bits als sub-kwantum-informatie.

De Hologram Tensor breidt zwaartekracht uit met tijd en maakt het heelal groter. Het heelal krijgt ook de vorm van torus en er ontstaat rotatie van hologrammen. Dat heb ik in dit samenvattend overzicht met dimensionele uitwerkingen inzichtelijk gemaakt. Dit hangt samen met mijn gedachten-experiment. Daarin worden een groot en klein zwart-gat van elkaar weg- en naderbij geschaald. Dit is gedaan om geen kwantum-informatie te verliezen, maar ook geen verfijndere informatie vanuit de Hologram Tensor. De informatie-verfijning heb ik “duo-bits” genoemd.

Donkere energie wordt variabel.

In de oude situatie, dat wil zeggen in het uitdijende “platte” Big Bang-heelal, dat uit een punt (of kwantum-volume) zou zijn ontstaan, komt er steeds meer energie bij om de totale vacuüm-energiedichtheid constant te houden. Maar waar die energie vandaan komt is niet te rijmen met de energie-conservering in een punt of kwantum-volume. Die energie zou dan van vóór de Big Bang hebben moeten komen, maar dat is rechtstreeks in strijd met de Big Bang- en kwantumtheorie. Mijn gedachten-experiment levert een kracht op die de constante donkere energie variabel maakt vanwege de sub-kwantum-kinetica.

Het RTHU model.

Ik vind het beter om te stellen dat er al extra energie in een ander systeemmodel aanwezig is en dat die verpakt zit in extra dimensies. Die grotere hoeveelheid energie zou er ook al moeten zijn volgens de kwantumtheorie (namelijk een factor 10 tot de macht 120 meer dan is berekend met de vacuüm-energiedichtheid bij de uitdijing van het Big Bang-heelal, maar onduidelijk is hoe die benut moet worden. Mijn dimensionele uitwerking benut die door met sub-kwantum-kinetica van het Big Bang-heelal een Roterend Torus Hologram Universum te maken (het RTHU), oftewel de “Hologram Carrousel”.

Van het ene naar het andere hologram.

In de Hologram Carrousel krijgt het heelal er vrije dimensionele energie bij. Dat levert een kracht op die het mogelijk maakt om met extra dimensies via hologrammen buitenom de ruimtetijd van het Big Bang-heelal heen te reizen. De technologie daarvoor is er nog niet. Die komt er wel. En zal gebruik maken van roterend (variabel) verfijnde vacuüm. Daarmee gaat men van het ene naar het andere hologram. En wie imaginair naar een dergelijk apparaat kijkt, ziet het verdwijnen in ruimtetijd en tevoorschijn komen ergens anders in ruimtetijd. Want wat blijft is, dat in elk hologram de suggestie bestaat van een uitdijend Big Bang-heelal. Op die manier kan naar verder weg gelegen delen van het heelal gereisd worden zonder reizigers aan veroudering bloot te stellen, want ze worden niet aan de lichtsnelheid blootgesteld. Dit principe werkt anders dan ‘wormgaten’ in een Big Bang-heelal, want het gaat niet om extreme buiging van ruimte op kwantum-schaal, maar om ‘tijdsprongen” op sub-kwantum-schaal in een veel groter en extra-dimensionaal heelal.  

Ether door sub-kwantum-kinetica.

Sub-kwantum kinetica veroorzaakt het bestaan van een “ether”. Dat doet fysici en kosmologen schrikken, want de “ether” was verbannen door speciale relativiteit met lichtsnelheid in het platte Big Bang-heelal. Maar in het RTHU model bestaan er vele ten opzichte van elkaar verschoven hologrammen, die worden veroorzaakt door de rotatie van de Hologram Carrousel. Daarbij wekt elk van die hologrammen de indruk een uitdijend Big Bang-heelal te zijn. Vandaar dat het begin van de wereld (oftewel de Big Bang) geen oorsprong heeft. De oorsprong is vervangen door elk voorafgaand “plat” hologram in de Hologram Carrousel.

Samenvattend overzicht.

Het samenvattend overzicht moet nog aan mijn artikelen-arsenaal worden toegevoegd. Dat gebeurt binnenkort. Het samenvattend overzicht begint met als eindresultaat hoe de dimensies van de Einstein vergelijking worden gewijzigd door dimensies van sub-kwantum-kinetica. Dit houdt in dat buiging van ruimtetijd enerzijds in samenhang met de uitwisseling van energie en massa anderzijds (dat wil zeggen aan weerszijden het gelijkteken in de Einstein-vergelijking dimensioneel uitgedrukt als per [m2]) in de Hologram Carrousel dimensioneel een kracht zijn geworden per [s2], Die kracht is bepaald door ‘een informatie-tensor’ (oftewel mijn hologram tensor). Daarmee vervalt de oorsprong van het Big Bang-heelal, omdat het Planck-oppervlak is geëlimineerd door die Hologram Tensor. Met telkens een stapje terug wordt naar een vorig resultaat verwezen dat het eindresultaat onderbouwd. Zo zijn ook de resultaten van mijn vixra-artikelen beschreven. Deze zijn in cascade geschreven, wat inhoudt dat ik telkens een volgend artikel uitbracht als gevolg van het resultaat uit een vorig artikel. Het overzicht van mijn artikelen is te vinden op www.vixra.org/author/dan_visser .

 

Overzicht Schilderijen DAN

Zie ook zijn andere schilderijen onder de betreffende menu-knoppen.

 

Deze website is bijgewerkt op 22 April 2021.  All rights reserved Dan Visser, Almere, Nederland.

This website applies juridical terms (see menu-button at the left of this page).