DAN paintings
DAN's CosmologyArt
Media Info NL
Hologram rTTH
DAN's Blog (dutch)
Some Details
No Big Bang
Dark matter-force
Time Torus
Dark Energy Force
SubQuantum
Soulnavigation
DAN's Biography
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms

DAN paintings

       DAN's nieuwe Heelal

                            Ing. Dan Visser (foto 2016)

Nederlands gepensioneerde verandert Relativiteitstheorie in  dynamiek van een roterend Holografisch Heelal: http://vixra.org/abs/1512.0443

Artikel Overzicht: www.vixra.org/author/dan_visser

Mijn nieuwe heelal-theorie introduceert een eeuwig roterend holografisch heelal. Dit heelal komt in de plaats van het versneld uitdijend Big Bang-heelal. In mijn nieuwe theorie gaat het over herberekening van de kwantumwereld door verfijndere 'duo-deeltjes', die van 'tijd kleiner dan de Planck-tijd' gebruik maken. Er ontstaat daardoor een andere vorm en dynamiek van het heelal. Dit holografische heelal ziet er uit als een eeuwig roterende tijd-torus. Dit nieuwe heelal is beschreven in een raamwerk van stapsgewijs uitgewerkte wetenschappelijke artikelen. Daarin wist ik met natuurkundige wiskunde verder door te dringen in een nieuwe perceptie van het heelal. Daar maak ik ook schilderijen over. Die worden uitzonderlijk, uniek en authentiek genoemd, en anders dan wat in de kunstwereld doorgaans aan schilderijen te zien is. Dit betekent, dat een zeldzame collectie schilderijen beschikbaar is gekomen. Sinds kort is het mogelijk deze aan te kopen.

Vijf schilderijen gezamenlijk voor 1 Miljoen Euro.

Gevraagd: particulier,  kunstverzamelaar, of museum voor deze vijf schilderijen.

Voor meer informatie: Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland: telefoon 036 5499701, or dan.visser@planet.nl

Zie ook Media Informatie: http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=93                          

        

Each sized as 100 x 120 cm and additional framed-in luxuriously. 

The five paintings at DAN's home.

 DAN's new Universe

                         Ing. Dan Visser (photo 2016)

Dutch pensionado changes the Theory of Relativity in dynamics of a  rotating Holographic Universe. http://vixra.org/abs/1512.0443

Articles Overview: www.vixra.org/author/dan_visser

In a new universe-theory I introduce an eternally rotating holographic universe. This universe replaces the accelerated space-expansion in the Big Bang-universe. What realy counts in the new theory is the recalculation of the quantumworld by refined 'duo-particles', which use 'time smaller than the Planck-time'. Herewith a different shape and dynamics are attached to a new universe. It becomes a holographic universe, which looks like a rotating time-torus. described this in a framework of step by step physics-mathematically written scientific articles, wherein I was able to dig deeper in the physical perception of the universe. However, I also make paintings about my theory. These are unique and authentic, and different from the paintings that usually are exchanged in the art-world. Herewith a rare collection of paintings has become available. Some paintings I put for sale.

Five paintings together for one Million Euro.

Request: private buyer, company, art-collector, or museum, to buy my paintings as one package of five.

For more information: Ing. Dan Visser (DAN), Almere, the Netherlands.  Phone: +31 36 54 99 701 , or email dan.visser@planet.nl

Further viewing:

1.  New Theory and Special Sales:  http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=90 .

2.  Articles Overview: www.vixra.org/author/dan_visser

3.  More about My Paintings: http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23

All rights reserved Dan Visser. This page last modified January 13 2016. Note: This website applies detailed juridical terms (see the menu-button, at the left).